БДЧР и РИОСВ-Варна провериха сигнал за замърсяване на Южен и Централен плаж – гр. Варна

Басейнова дирекция „Черноморски район“ съвместно с РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС провери сигнал за замърсяване на водата с хигиенни материали – мокри кърпички в района на Южен и Централен плаж във Варна. Извършена е незабавна проверка в района от вълнолома до заведение на плаж „Варна-център”.

При огледа е установено наличие на голямо количество мокри кърпи и други хигиенни материали. Морската вода в обходения район е мътна, с множество водорасли, без опалeсценция по повърхността и с естествен мирис.

На 11 юли в периода между 18:00 и 19:00 часа над град Варна паднаха обилни валежи. Предвид ежегодното замърсяване на крайбрежната ивица в района, вследствие на преливане на канализационната система, се предполага, че след проливните валежи е имало преливане от дъждовния колектор.

По заявка на БДЧР, от Регионална лаборатория – Варна са взети проби от крайбрежни морски води в участъка на заустеният под вълнолома дъждовен колектор.

13.07.2023 г.