Експерти от РИОСВ-Варна провериха сигнали за замърсяване на въздуха в Аспарухово

Информация

На 10 и 13 април експерти от РИОСВ-Варна извършиха обстойни огледи на „Южна промишлена зона“ във връзка със зачестили сингнали от граждани за неприятни миризми и запрашаване в кв. „Аспарухово“. Проверени са петролна база, собственост на „Варна Сторидж“ ЕООД, терминал за генерални и насипни товари и петролна база, собственост на „Поддържане чистотата на морските води“ АД, станция за пълнене на стоманени бутилки с пропан бутан и др. При проверката на терминала е установено стриктно спазване на технологичния процес на товаро-разтоварните дейности на зърно в кораб – височина на разтоварване в хамбарите, инсталирана и функционираща метеостанция  и системно почистване на площадката. Пълненето на бутилки в газстанцията също се извършва по технологичен ред- на полузакрита площадка, като пропан-бутана се транспортира от резервоарите чрез тръбни връзки до четири броя подово-пълначни машини, което намаля количеството свободно изпускан газ в атмосферата. При проверката на петролна база на „Варна Сторидж“ ЕООД не е установено извършване на товаро-разтоварни дейности. По време на проверките не са констатирани източници на неприятни миризми. РИОСВ-Варна сезира Община Варна и Морска администрация за предприемане на действия в рамките на техните компетенции.

 

 

РИОСВ – Варна

052/ 678 848