ОТКАЗ ОТ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 


2020 г.

Беко-систем ООД– с номер 03-ДО-673-00/08.05.2020 г., публикувано на 20.05.2020 г.