ОТКАЗ ОТ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 


2022 г.

ЕТ АИППМПДМ д-р Светлана Джейн 03-ДО-683-00/14.06.2022 г.

АИППМПДМ д-р Деница Занева ЕООД 03-ДО-679-00/10.01.2022 г.

2021 г.

Друм груп ЕООД-03-ДО-611-02/26.03.2021 г.

Друм груп ЕООД-03-ДО-611-03/25.05.2021 г.

 

2020 г.

Беко-систем ООД– с номер 03-ДО-673-00/08.05.2020 г., публикувано на 20.05.2020 г.