ПРЕКРАТЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

На следния адрес могат да бъдат намерени прекратените разрешителни за дейности по третиране на отпадъци

 

 


2019 г.

 

 


2020 г.

Ауто макс 1 ООД – с номер 03-ДО-626-02/24.04.2020 г., публикувано на 27.04.2020 г.

Вторични суровини Варна ЕООД-с номер 03-ДО-592-05/05.05.2020 г., публикувано на 07.05.2020 г.

 

2021 г.

Вива метал 1913 ЕООД-03-ДО-668-02/31.08.2021 г.

Ауто бис 2017 ЕООД-03-ДО-649-01/04.06.2021 г.

Екоинвест Асетс АД-03-ДО-533-04/02.06.2021 г.