ПРЕКРАТЕНИ РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

На следния адрес могат да бъдат намеренипрекратените регистрационни документи за дейности за отпадъци

 

 


2020 г.

Метал грийн ЕООД– с номер 03-РД-753-01/30.03.2020 г.,публикувано на 22.04.2020 г.

Надин 95 ЕООД – с номер 03-РД-700-02/11.02.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Метарекс ООД – с номер 03-РД-829-02/15.06.2020 г., публикувано на 22.06.2020 г.