МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване в Защитена зона „Езеро Дуранкулак“

МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване в Защитена зона „Езеро Дуранкулак“

На 12 септември експерти от РИОСВ – Варна участваха в проверка за незаконно паркирани превозни средства върху дюнни местообитания в землищата на селата Крапец и Дуранкулак, община Шабла.

В акцията инициирана от МОСВ взеха участие областният управител на област Добрич Йорданка Костадинова, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“- г-н Димитиров, служители към РУ на МВР – Каварна и др. Водещи проверката бяха служители от сектор „Престъпления против околната среда“, отдел „Икономическа полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“.

Бяха обходени морски плаж „Космос“ и морски плаж „Крапец – Север“, които попадат в границите на Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000154 „Езеро Дуранкулак“.

При обхода, извършен на морски плаж „Космос“, с. Дуранкулак, не се установиха нарушители, къмпингуващи върху дюните до плажната ивица. Поставените преди месец информационни табели, указващи защитения характер на местообитанието, са в добро състояние и ненарушена цялост.

Паркирани моторни средства – леки автомобили, кемпери и каравани, върху дюнни природни местообитания бяха установени при обхода, извършен на морски плаж „Крапец – Север“. Установените собственици на част от паркираните автомобили бяха запознати със статута на територията и с режимите ѝ на опазване, както и бяха предупредени за административно-наказателната отговорност, която носят съгласно Закона за биологичното разнообразие.

По предложение на служителите от сектор „Престъпления против околната среда“ при Главна дирекция „Национална полиция“ предстои да бъдат изработени и монтирани информационни табели и на морски плаж „Крапец – Север“, указващи режимите на опазване на защитената зона и произтичащите от тях забрани, които включват и преминаване с моторни превозни средства върху дюнни местообитания.

 

МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване в Защитена зона „Езеро Дуранкулак“ МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване в Защитена зона „Езеро Дуранкулак“ МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване в Защитена зона „Езеро Дуранкулак“ МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване в Защитена зона „Езеро Дуранкулак“ МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване в Защитена зона „Езеро Дуранкулак“