Открит е обект „Реконструкция на съществуващо преливно съоръжение за връзка на Дуранкулашко езеро с Черно море“

Открит е обект „Реконструкция на съществуващо преливно съоръжение за връзка на Дуранкулашко езеро с Черно море“

 

На 5 декември в района на защитена местност „Дуранкулашко езеро“ се проведе церемония за откриване на обект „Реконструкция на съществуващо преливно съоръжение неработещ шлюз, савак и възстановяване на съществуващ канал за връзка на Дуранкулашкото езеро с Черно море“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла.

Церемонията се състоя в залата на „Зелен образователен център“ гр. Шабла, след което беше посетено ремонтираното съоръжение в защитена местност „Дуранкулашко езеро“.

Дейността е изпълнена от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна като част от проект № BG16M1OP002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Дейността е от изключително значение, тъй като ще осигури връзката на влажната зона с Черно море, ще възстанови условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до  подобряване на езерните води.

Гости на церемонията бяха г-н Мариян Жечев- кмет на Община Шабла, кметовете на селата Дуранкулак, Ваклино и Крапец, директорите на Областна дирекция „Земеделие“- Добрич и РИОСВ-Русе, представители на ТП ДЛС „Балчик“, НПО, браншови организации и жители на община Шабла.

 

Открит е обект „Реконструкция на съществуващо преливно съоръжение за връзка на Дуранкулашко езеро с Черно море“                                     Открит е обект „Реконструкция на съществуващо преливно съоръжение за връзка на Дуранкулашко езеро с Черно море“