Открит урок се проведе за Деня на влажните зони

Открит урок се проведе за Деня на влажните зони

Днес, 02.02.2023 г.  РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ проведоха открит урок с децата от IV-тa група на ЧДГ „Мечтатели“. С тази съвместна инициатива беше отбелязан Световния ден на влажните зони под мотото: Време е да възстановим влажните зони.

Експерт по биоразнообразие към РИОСВ-Варна запозна децата с представители на  животинския свят, характерен за влажните зони, попадащи в обхвата на Области Варна и Добрич. Разказано им беше за някои видове птици, обитаващи тези зони. Децата разбраха какво е значението им за природата и човека и защо е важно да ги опазват. Малчуганите пък демонстрираха своите познания за животните в североизточна България като отговаряха на различни въпроси по темата. В края на мероприятието всички деца получиха награди за представянето си.

Световният ден на влажните зони се отбеляза всяка година на 2 февруари, датата на приемането на Рамсарската конвенция през 1971 г.,  за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.

Открит урок се проведе за Деня на влажните зони Открит урок се проведе за Деня на влажните зони