Проведе се работна среща за изпълнението на aварийно – спасителни действия в акваторията на Черно море за освобождаване на товарния кораб „Vera Su“.

Информация

На 27.09.2021 г. от 17.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ по инициатива на зам-министъра на околната среда и водите Петър Димитров се проведе среща с институциите, отговорни за провеждането на aварийно-спасителните действия по заседналия край Камен бряг товарен кораб „Vera Su“.

На срещата присъстваха зам-министър Петър Димитров и представители на БДЧР, РИОСВ- Варна, ИА „Морска админисрация – Варна“ (ИАМА-Варна), ДП „Пристанищна инфраструктура“ и  Военноморските сили – Варна.

Темата на срещата бе изпълнение на Заповед № РД -08-377/26.09.2021 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за предприемане на незабавни действия по разтоварване на товара и преместване кораба.

Представителят на ИАМА – Варна докладва, че на борда на кораба са налични 28 т. гориво и около 2900 т. урея в насипно състояние. По данни от ИАМА – Варна, няма изтичане на товара в морските води. При днешният оглед е установено, че хамбара е сух.

Към 19.30 ч. дейностите по източване на горивото от кораба са приключили и е започнало разтоварването на 700 т. от насипния товар на кораба (пакетирани в чували по 1 тон всеки), което по изчисления на експертите ще спомогне за освобождаване на кораба от скалите. Пакетираният товар от кораба ще бъде транспортиран от мястото с баржи при засилени мерки за безопасност за морската околна среда.

РИОСВ – Варна продължава да извършва край „Яйлата“ ежедневни огледи с цел предотвратяване възникването на аварийни ситуации.

БДЧР ще продължава да следи състоянието на водите в Черно море в района на заседналия кораб и има готовност да предприеме всички мерки съгласно компетенциите си.

Следващата среща по темата бе насрочена за 29.09.2021 г. с цел отчитане на извършените действия от компентните инстуции по цитираната заповед.

 

РИОСВ-Варна

052/678 848