РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда

РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда

РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория – Варна отбелязоха със съвместни инициативи Световния ден на околната среда- 5 юни, който тази година се проведе под мотото „Да победим замърсяването с пластмаса“.

На 7 юни ученици от 7-ми клас към СУ „Димчо Дебелянов“ посетиха информационния център в сградата на РИОСВ – Варна, където експерти от отдел „Управление на отпадъците“ ги запознаха с функциите на инспекцията по отношение на отпадъците. По време на беседата бяха прожектирани няколко филма с тематична насоченост към замърсяването с пластмаса и резултатите от него в глобален мащаб. Коментираха се различни мерки и начини за намаляване употребата на пластмаса в индустрията и бита на хората.

След беседата ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Ангел Кънчев“ разгледаха Автоматичната измервателна станция (АИС) в кв. „Левски“, гр. Варна. Експерти от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС демонстрираха на двете групи как функционира станцията и разясниха каква информация предоставя за някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици (ФПЧ), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и др.

Всички участници в проведените инициативи получиха грамоти и други награди.

 

РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда

 

 

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848