РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023

РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023

РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция „Черноморски район” отбелязаха със съвместни инициативи Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември, която тази година се провежда под мотото „Пестене на енергия“. То насочва вниманието на обществото към този особено важен проблем – намаляване на потреблението на енергия за градска мобилност. В рамките на кампанията експерти от двете институции посетиха ЧДГ „Мечтатели“ и ЧОУ „Феникс 2020“,  гр. Варна. Децата и учениците от двете учебни заведения си припомниха алтернативните видове превозни средства и как да пресичат безопасно. Обсъдиха се също ползите от споделения транспорт и някои от мерките за постигане на устойчива градска мобилност.

Всички участници в проведените инициативи получиха грамоти и предметни награди.

 

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване.

РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023   РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023  РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023 РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023     РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023 РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023 РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023 РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023  РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023   РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023 РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023