РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязaха Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязaха Световния ден на влажните зони

Днес експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ бяха гости на мероприятие с деца от II -ра група в ЦДГ „Звездичка“,  гр. Варна. Малчуганите се запознаха с обитателите във влажните зони, включително и с видове в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, обитаващи Дуранкулашко и Шабленско езеро. След беседата децата се забавляваха с тематични гатанки, песни и танци. В края на мероприятието малките природолюбители получиха награди, а детската градина беше наградена с грамота за участието си в инициативата.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2024 година е Влажните зони и благосъстоянието на човека“.

 

РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязaха Световния ден на влажните зони РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязaха Световния ден на влажните зони РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязaха Световния ден на влажните зони РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязaха Световния ден на влажните зони