РИОСВ-Варна и общинският център за защита на животните в Добрич пуснаха в природата морски орел

РИОСВ-Варна и общинският център за защита на животните в  Добрич пуснаха в природата морски орел

Днес експерти от РИОСВ-Варна и представители на Общинско предприятие „Център за защита на природата и жиротните“ – Добрич, пуснаха на свобода в природата екземпляр от вида Морски орел (Haliaeetus albicilla).

Птицата е намерена в безпомощно състояние в района на с. Крапец, общ. Шабла, на 17 септември. Екземплярът е настанен в центъра за защита на природата и животните, като за него са полагани грижи и е проведено лечение.

След възстановяването на морския орел е извършено маркиране със сателитен предавател и птицата е върната в района, в който е намерена, близо до гнездовото й местообитание. Птицата се е адаптирала успешно в околната среда.

Морският орел (Haliaeetus albicilla) е включен в Червената книга на България, бил е често срещан по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие. Видът е защитен и от Закона за биологичното разнообразие. Към настоящия момент на територията на областите Варна и Добрич се наблюдават само няколко гнездящи двойки.

 

РИОСВ-Варна и общинският център за защита на животните в  Добрич пуснаха в природата морски орел  РИОСВ-Варна и общинският център за защита на животните в  Добрич пуснаха в природата морски орел РИОСВ-Варна и общинският център за защита на животните в  Добрич пуснаха в природата морски орел