РИОСВ-Варна извърши проверки по сигнали за изтичане на отпадъчни води по крайбрежната алея в гр.Варна

Във връзка с подадени в РИОСВ-Варна сигнали, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води на крайбрежната алея в гр. Варна при Първа буна и наличие на неприятни миризми, на 19.07.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна. При проверката е установено, че в резултат от нарушена цялост на частен канализационен тръбопровод, обхващащ отпадъчните води от заведенията, разположени на крайбрежната алея от страната на Приморски парк е допуснато изтичане на отпадъчни води по уличното платно. Липсва около 1,5 м от канализационния тръбопровод. При проверката не е установено заустване на отпадъчни води в морето.

            Дадено е предписание, целостта на канализационния тръбопровод да бъде възстановена, което е изпълнено и изтичането на отпадъчни води по уличното платно е преустановено.

          По повод излезли публикации в медиите, твърдящи, че изтичането на отпадъчни води е от частна зоологическа градина в двора на Природонаучен музей, разположен в Приморски парк, гр. Варна, на 28.07.2023 г. е извършена проверка в обекта. Установено е, че от отглеждането на декоративните домашни животни не се формират отпадъчни води. Торовата маса, която се образува се използва за наторяване на земеделски земи. Дадено е предписание да се представят в РИОСВ-Варна документи, удостоверяващи предаването на торовата маса.

        Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за лицензиране на зоологически градини, на лицензиране не се подлагат заведения излагащи пред публика, породи домашни животни.