РИОСВ-Варна провери сигнал за действащ пожар в ЗМ „Шабленско езеро“

На 01.01.2023г., към 16.30 часа, служител на МВР – Шабла е подал сигнал към специалист от охраната на северните защитени територии на РИОСВ-Варна за действащ пожар на територията на Защитена местност (ЗМ) “Шабленско езеро”. Сигналът е подаден и към служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Шабла, благодарение на което пожарът е своевременно овладян.

 

При извършен оглед на място от охраната на северните защитени територии на РИОСВ-Варна е установено, че е засегната тръстикова растителност, в северозападната част на ЗМ „Шабленско езеро“. Общата изгоряла площ е около 25 дка.

 

На 02.01.2022г., в 14.00 часа, в РИОСВ-Варна е постъпил и друг сигнал от Център 112 и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шабла, както и по „Зелен телефон“, за пожар в източната част на защитената територия. Извършената проверка от охраната на северните защитени територии към екоинспекцията е установила, че пожарът е в източна част на територията на ЗМ “Шабленско езеро”, на площ от 7 дка. Той своевременно е овладян, засегнати са сухи тревни съобщества и тръстикова растителност.

 

На територията на двата пожара не са установени засегнати и бедстващи животински видове.

 

Последващият контрол от охраната на северните защитени територии при РИОСВ-Варна на територията на защитената местност е извършен на 03.01.2023 г.

Установено е, че част от засегнатата от пожарите територия попада в две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000:

  • за опазване на дивите птици – „Шабленски езерен комплекс”;
  • за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна – „Езеро Шабла-Езерец“;

 

За случая ще бъде уведомена Районна прокуратура – Каварна за предприемане на действия по компетентност. Административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство ще бъдат предприети в случай на установена виновност за възникването на пожарите.

 

Очаква се засегнатата растителност да се възстанови до няколко месеца, с настъпването на пролетния сезон.