РИОСВ-Варна провери сигнал за замърсяване на водите в Шокъровия канал

РИОСВ-Варна провери сигнал за замърсяване на водите в Шокъровия канал

РИОСВ-Варна провери сигнал за замърсяване на водите в Шокъровия канал На 24.09.2020 г., в РИОСВ-Варна постъпи сигнал за течаща бяла вода по протежението на Шокъровия канал в гр. Варна. Експерти от екоинспекцията извършиха проверка на място. При проверката беше обходен участъка от канала, преминаващ под бул. „Княз Борис I-ви“. При извършения оглед не се констатира оцветяване на водите в канала. Водата е бистра, без цвят и мирис, без опалесценция.

РИОСВ-Варна

052/ 678 848