РИОСВ-Варна провериха сигнали за умрели щъркели, вследствие на токов удар

Информация

Експерти от РИОСВ-Варна извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал от граждани за мъртви щъркели в землището на с. Стожер, общ. Добричка. При проверката се установи, че  щъркелите са умрели, вследствие на токов удар. Предстои да се дадат предписания на електроразпределителното дружество за поставяне на птицебрани върху електрическите стълбове в района. Екоинспекцията ще следи за изпълнение на предписанията в срок.

РИОСВ-Варна извърши още една проверка за мъртви щъркели между селата Въглен и Яребична, общ. Аксаково. В екоинспекцията не е постъпвал сигнал или обаждане по „Зелен телефон“ /0884290634/, но по повод публикации в интернет, директорът Христина Генова разпореди извършване на проверка. При извършеният оглед в района на селата не са констатирани мъртви екземпляри от вида „Бял щъркел“.

Призоваваме гражданите когато попаднат на бедстващо, ранено или убито животно от защитен вид, да се свържат със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). В този случай експерти от РИОСВ идват на място и преценяват състоянието на животното. Ако то е в състояние, което предполага оцеляване в природата, го пускат, ако не – с констативен протокол се насочва към съответния спасителен център. РИОСВ-Варна напомня, че убиването, улавянето и отглеждането на защитени от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) видове е забранено и наказуемо. Ако гражданите желаят да окажат съдействие на РИОСВ могат да организират транспортирането  на раненият  екземпляр до Спасителен център.

 

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848