РИОСВ – Варна състави акт за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в Добрич

РИОСВ - Варна състави акт за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в Добрич

На 2 ноември в РИОСВ – Варна постъпи сигнал за изгаряне на отпадъци и задимяване в гр. Добрич. Експерти от екоинспекцията и Регионална лаборатория (РЛ) –  Варна незабавно извършиха проверка на място на имот собственост на фирма „Тривива“ ООД.

При проверката е констатирано, че на площ от около 2 дка тлеят и частично горят отпадъци от преработка на етерично-маслени култури (лавандула), образувани от дейността на дружеството. Към момента на проверката от „Тривива“ ООД е организирано запръстяването на терена със специализирана техника. 

Извършени са пробовземания за контрол качеството на атмосферния въздух с апаратура за бързо определяне на замърсители „GASMET“ в две точки за измерване- до първите жилищни сгради в кв. „Рилци“ и в ж.к. „Дружба“. При пробовземанията и по всички контролирани замърсители няма задействани алармени стойности на апаратурата.

На „Тривива“ ООД е дадено предписание за преустановяване и недопускане изгарянето на отпадъци от етерично-маслени култури и е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци Закона предвижда имуществена санкция в размер от 1400 лв. до 4000 лв за юридически лица.

РИОСВ – Варна

052/ 678 848