РИОСВ–Варна участва в 46-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици

РИОСВ–Варна участва в 46-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Служители от РИОСВ-Варна, взеха участие в 46-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици в региона. Ежегодното проследяване на числеността на зимуващите водолюбиви птици се проведе от 13 до 16 януари. Преброяването е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта му е да установи броя на зимуващите водолюбиви птици на Стария континент, като изпълнение на задълженията на Р България към Рамсарската конвенция. Данните, събрани по време на среднозимното преброяване, дават точна информация за числеността на популациите на водолюбивите видове по време на миграция.

Преброяването във Варненска и Добричка област се проведе по следните маршрути и водоеми: Защитена местност “Ятата”, Комплекс “Варненско езеро”, Белославско езеро, Комплекс “Дуранкулашко езеро”, Комплекс “Шабла”, река Камчия, блато при с. Ломница, язовир Абрит, язовир Генерал Киселово, язовир Елешница, язовир Залдапа, язовир Любен Каравелово, язовир Малка Смолница, язовир Одринци, язовир Оногур, язовир Плачидол, язовир Тръстиково, язовир Цонево и Черноморско крайбрежие: Каварна – Кранево, c.Тюленово – нос Калиакра, кк.Камчия – Иракли, Кранево – Варна, Черноморец  – ЗМ “Ракитник”.

         През 2022 година в ежегодното преброяване на числеността на водолюбиви птици са включени 254 обекта от цялата страна- езера, язовири, поречия на реки и други водоеми. В проследяването взеха участие и представители от Министерството на околната среда и водите, Българското дружество за защита на птиците, Федерацията на природозащитните сдружения „Зелени Балкани” и други неправителствени организации.

След приключване на мониторинга попълнените полеви формуляри ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно до международната организация Wetlands International.

РИОСВ-Варна 

052 / 678 848