Структура и контакти

РИОСВ – Варна, емайл адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg

Длъжност Имена / емайл
телефон
Директор

Ерджан Себайтин

director@riosv-varna.org

052/678 848
 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
Директор на дирекция АФПД Йорданка Пеева-Дърмонска

directorAFPD@riosv-varna.org

052/678 840
Главен счетоводител Добринка Цветкова

accountant@riosv-varna.org

052/678 830
Главен специалист – Център за административно обслужване Юлия Маринова 052/678 846
Старши експерт – Център за административно обслужване Весела Станева 052/678 845
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
Директор на дирекция КОС  

инж. Юлиана Златева

directorKOS@riosv-varna.org

052/678 860
Отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”
Началник отдел инж. Юлиана Златева

waste@riosv-varna.org

052/678 860
Отдел „Атмосферен въздух, води и КПКЗ”
Началник отдел инж. Събина Пенкова

 

052/678 867
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ”
Директор на дирекция ПД инж. Христина Генова

directorPD@riosv-varna.org

052/678 887