В РИОСВ–Варна се проведе среща във връзка с разрушаването на „Дом Младост“

В РИОСВ–Варна се проведе среща във връзка с разрушаването на „Дом Младост“

       

             Сдружения и граждани организираха протест пред РИОСВ – Варна срещу започналото събаряне на балнеологичния здравен център „Дом Младост“ във Варна. Директорът на екоинспекцията, главният юрисконсулт и главен експерт от дирекция „Превантивна дейност“ се срещнаха с представители на Фондация „Гея“ и Сдружение „Да спасим Дом Младост“ и внимателно изслушаха техните искания и доводи. Представителите на варненското общество заявиха, че искат прекратяване на процедурата по разрушаване на изградената през 1986 г. сграда и недопускане изграждането на нейно място на сграда със смесен тип предназначение. Според позицията на гражданите водата от минералния сондаж на „Дом Младост“ е с уникален състав и с ограничаването на свободния достъп до провеждането на специфични здравни процедури е засегнат общественият интерес.

Ръководството на РИОСВ – Варна обясни, че в екоинспекцията не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение, свързано с имота, на чиято територия е разположен комплекс „Дом Младост“. Подаването на уведомление от възложителя за инвестиционно предложение е първата стъпка за определяне на приложимата процедура по реда на екологичното законодателство. Участието на обществеността е ключово във всички етапи на процедурата по реда на българското законодателството по околна среда.

         След навлизането на тежка строителна техника и започналото разрушаване на „Дом Младост“, в рамките на текущата седмица експерти от екоинспекцията ще извършат проверка на място за започнали дейности по транспортиране и последващо третиране на строителни отпадъци.                        

РИОСВ Варна 

052/678 848