ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ СВЪРЗАНО С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИОСВ-ВАРНА

      Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., РИОСВ-Варна призовава гражданите да използват следните канали за подаване на заявления за извършване на административни услуги:

– електронна поща: riosv-vn@riosv-varna.org

– чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Ян Палах” № 4 за РИОСВ-Варна.

     Необходимите документи/бланки са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Варна: https://riosv-varna.org/uslugi/spisak-na-uslugite/

    Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

  • електронна поща: riosv-vn@riosv-varna.org

  • чрез лицензиран пощенски оператор;

  • на телефони  +359 52 678 848 (през работно време) и +359 884 290 634 (извън работно време).

     РИОСВ-Варна ще продължи да приема документи в Центъра за административно обслужване, които се подават лично или чрез упълномощен представител като гражданите трябва да използват лични предпазни средства (маски и ръкавици).