Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията “Да изчистим България заедно”

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията "Да изчистим България заедно"

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров, заедно с 60 души от Регионална инспекция по околна среда и води- Варна, Басейнова дирекция “Черноморски район” и Института по океанология към БАН се включиха днес в кампанията “Да изчистим България заедно”. Представителите на институциите почистиха около 30 дка от плажната ивица на плажове “Камчия- Север” на територията на община Аврен. Събраните отпадъци са предимно от битов характер-пластмасови бутилки, цигарени кутии, фасове и др. Доброволците събраха общо 25 чувала с отпадъци.

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията "Да изчистим България заедно" Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията "Да изчистим България заедно" Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията "Да изчистим България заедно"