Анкетна карта

за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна

Уважаема/ми Госпожо/Господине,

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна (РИОСВ-Варна) информация, която да подпомогне по-доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи административните услуги предоставяни от РИОСВ-Варна.

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос

Анкетата е анонимна!


  1. В какво качество ползвате административните услуги?


  2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви услуга?


  3. Откъде получихте информация за административните услуги?


  4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?


  5. Спазват ли се законовите срокове за предоставянето на заявената от Вас административна услуга?


  6. Кой аспект на нашите услуги не Ви удовлетворява?


  7. Кой аспект от нашите услуги Ви удовлетворява?


  8. Каква е общата Ви оценка за предоставените административни услуги?

  Благодарим Ви за отделеното време и внимание! Искрено вярваме, че попълнените от Вас отговори ще допринесат за подобряване на качеството на предоставяните от нас административни услуги!