Доклади от комплексни проверки

2020 година

„Хепи Колор“ ООД, гр. Добрич

„Доктор Колор“ ООД, гр. Варна

Автосервиз“ДМД Колор“,стопанисван от „Дали 99“ ЕООД, гр. Варна

„Валео“ЕООД, гр. Варна

„Автомотор Варна“АД, гр. Варна

„Алианс Ауто Варна“ ООД, гр. Варна

„Косер“ АД, гр. Варна

„Екострой“ АД, гр. Добрич

„Лорка“ ЕООД, гр. Варна

„М кар Варна“ ООД, гр. Варна

„Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, гр. Варна

Ив кар спорт“ ООД, гр. Добрич

„Агро 20“ ЕООД, с. Плачи дол

„Дизи агро“ ООД, гр. Генерал Тошево

„Екобиотехпродукт“ ООД, гр. Вълчи дол

ЕТ „Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов“ , с. Лозенец

„Ксела България“ ЕООД , гр. София

„Каолин“ АД , с. Игнатиево, общ. Аксаково

„Агропласмент-92-В“ АД, гр. Добрич


Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2020 година

„Агрополихим“ АД, гр. Девня, област Варна

„Метал“ АД, гр. Варна

„Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, Компресорна станция (КС) „Кардам“

„Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, Компресорна станция (КС) „Провадия“

Веолия Енерджи Варна ЕАДгрВарна

„Солвей Соди“ АДгр. Девня, област Варна

„Олива“ АДгр. Кнежа, област Плевен

„ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово, общ. Белослав, област Варна

„Девня Цимент“ АД, гр. Девня, област Варна


2019 година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2019 година
201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

 

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

2012 година

Доклади от комплексни проверки

2012 година

2011 година

2010 година