Доклади от комплексни проверки

Доклади от комплексни проверки:

2024 година

“Склад и магазин за авторепаратурни продукти, стопанисван от “Телец 2002” ООД, гр. Варна

“Монти -мес” ЕООД, гр. Варна-Колбасарски цех и транжорна, с. Генерал Кантарджиево

“Склад за съхранение на бои, стопанисван от “Булмар груп” ООД, гр. Варна

“Склад за съханение на бои, стопанисван от “Денеб инвест” ООД, гр. Варна

“Млекопреработвателно предприятие, стопанисвано от “ФИЛИПОПОЛИС-РК” ООД, гр. Пловдив

“Одисей 41” ООД, гр. Варна

“Руди-Ан” ЕООД, гр. Варна

“Мандра и колбасарски цех, стопанисвани от “Недко Недков-Овчарово” ЕООД, с. Овчарово, общ. Добричка

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2024 година

“Веолия Енерджи Варна” ЕАД, гр. Варна

2023 година

“Автосервиз, стопанисван от “Автоколор” ЕООД, гр. Добрич

“Автосервиз, стопанисван от “АВТОМОТОР ВАРНА” АД, гр. Варна

“Автосервиз, стопанисван от “ШАМА-2” ООД, гр. Варна

“Астра сторидж” АД, гр. Девня

“Цех за производство на грунд, мазилки и хидроизолации, стопанисван от “Екохим” ООД, гр. Варна

“Цех за производство на строителни продукти, с оператор “Лорка” ЕООД, гр. Варна

“ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, гр. Варна

“Дестилерия за производство на етерични масла, стопанисван от ЗПК “Авангард-94”, с. Храброво, общ. Балчик

“Дестилерия за производство на етерични масла, стопанисван от “АНТИМОН АГРО” ЕООД, гр. Добрич

“Папас Олио” АД, гр. Ямбол

Бетонов възел, стопанисван от “Пътища и мостове-про” ЕООД, гр. Провадия

Маслодобивен завод, стопанисван от “Клас олио” ЕАД, гр.София

Предприятие за преработка на слънчоглед и производство на растителни мазнини, стопанисван от “Агро Плант Инвест” ЕООД, гр.Варна

Кораборемонтен завод от “КРЗ Одосос” АД, гр. Варна

Бетонов възел и площадка за дейности с отпадъци, стопанисван от “Пътища и мостове” ЕООД, гр. Провадия

Кораборемонтен и корабостроителен завод, стопанисван от “МТГ-Делфин” АД, гр. Варна

“Акумпласт” АД, гр. Добрич

“Площадка за третиране на отпадъци, стопанисвани от “Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД, гр. Варна

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2023 година

“Бони Ферма Брестак” АД, село Брестак, общ.Вълчи дол, област Варна

“Веолия Енерджи Варна” ЕАД, гр. Варна

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София

“Яйца и птици-Зора” АД, Площадка 1, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич

“Яйца и птици-Зора” АД, Площадка 2, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич

“Агроплихим” АД, гр. Девня,  обл. Варна

“Солвей Соди” АД, Промишлена зона – юг, гр.Девня, общ.Девня, област Варна

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция (КС) “Кардам”

“Аякс-1” ЕООД, гр. Димитровград, площадка в с. Козлодуйци, общ. Добричка

“Белсуин” ЕООД, гр. Варна

“Депо за неопасни отпадъци, находящо се в с. Чернево, община Суворово

“Девня цимент” АД, гр. Девня,  обл. Варна

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик”, с. Стожер

“Агро сип” ООД, гр. Ген. Тошево


Доклади от комплексни проверки:

2022 година

“Ауто финес” ЕООД, с. Каменар, общ. Варна

“Еуратек ауто” ООД, гр. София

“ПМБ Търговище” ЕООД, гр. Тервел

“Карком” ООД, гр. Варна

“АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България” ЕООД, гр. Варна

“Бурлаков” ООД, гр. Каварна

“Претоварна станция Балчик” ООД, гр. Балчик

“Евро импекс Варна” ООД, гр.Варна

“МИГ МАРКЕТ” ООД, гр.Варна

“Пътища и мостове” ЕООД, гр. Провадия

“Транс бетон” ООД, с. Китка, общ. Аврен

“Дестилерия за производство на етерични масла, с оператор ЕТ “Славяна Статева” ООД, с. Попгригорово, общ. Добричка

Дестилерия за етерични масла, стопанисвана от “Лабиринт-строй инженеринг” ООД, гр. Варна

“Раул” ООД,с. Извор,общ. Ген.Тошево

“Сарис” ЕООД, гр.Добрич, общ.Добрич

“Силвена агро” ЕООД, Дестилерия за производство на етерични масла, с. Пчеларово, общ. Ген.Тошево

“Дестилерия за производство на етерични масла, с оператор  “Апленд България” ЕООД, гр. Добрич

Дестилерия за производство на етерични масла, с оператор  “Славов-Росица” ЕООД, с. Росица

“Латера” ООД, с.Стожер

“Ганчев 2003” ЕООД, гр. Добрич

“Сол България” ЕАД, гр. София

“Пластхим-Т” АД, гр. Тервел

“Пластхим-Т” АД, гр. Тервел

“Акумпласт” АД, гр. Добрич

“Ариел фиш” ООД, гр. Варна

“Север експорт” ООД, гр. Варна

Предприятие за преработка на рапани, с оператор “Електа 003” ООД гр. Каварна

Предприятие за рибопреработка, с оператор “Мичик” ООД, с. Слънчево

Винарска изба, с оператор “Салла Естейт” ЕООД, с.Блъсково, общ. Провадия

ФИЛИПОПОЛИС-РК ООД, гр. Пловдив

“Кул” ООД, гр. Аксаково

“Атанасов груп” ЕООД, гр. Добрич

Фабрика за производство на мебели, с оператор СД “Калацерка-Захариев и Сие”, гр. Каварна

“Екосейф” ООД, гр. Девня

 Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2022 година

“Веолия Енерджи Варна” ЕАД, гр. Варна

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик”, с. Стожер

“Регионално депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич”, с. Богдан

“Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, с. Въглен, общ. Аксаково

“Депо за неопасни отпадъци – Депо за фосфогипс” на “Агрополихим” АД, гр. Девня

“Агрополихим” АД, гр. Девня

“Солвей Соди” АД, гр. Девня

“Агро сип” ООД, гр. Ген. Тошево

“Девня цимент” АД, гр. Девня, обл. Варна

“Скрап Металс С. М.” ЕООД, гр. Девня

“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна

“Екоинвест асетс” АД

Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207, с. Въглен, общ. Аксаково


Доклади от комплексни проверки:

2021 година

“Мототом” ООД, гр. Добрич

“Пластхим-Т” АД, гр. Тервел

“Алифос България” ЕАД, гр. Девня

“Добруджански хляб” АД, гр. Добрич

“Пристанище Варна” ЕАД, гр. Варна

“Нур пиле” ЕООД, гр. Игнатиево

“Инхон 98” ООД, гр. Аксаково

“Мелница Варна” АД, гр. Варна

“Хранинвест” ЕООД, с. Генерал Киселово

“Пикант Трейд” ООД, гр. Варна

“Одесос ПМБ” ЕАД, гр. Варна

“Пристанище Леспорт” АД

“Агроспектър” ООД, гр. Каварна

“Доминион Грейн България” АД, гр. Варна

“Павлови фууд индъстрийс” ООД, Дестилерия за производство на етерично масло от лавандула, гр. Генерал Тошево

“Есетере България” ЕООД, гр. Добрич, Дестилерия за производство на етерични масла

ЕТ “Васил Григоров”, гр. Каварна, Дестилерия за производство на етерични масла

 “Балев” ЕООД, гр. Варна, Дестилерия за производство на етерични масла

“Естер ойл Начеви” ООД – Дестилерия за етерични масла, гр. Генерал Тoшево

“Щарк” ООД, с. Кардам, община Генерал Тoшево

“Корект ойл груп” ООД – Дестилерия за етерични масла, гр. Генерал Тoшево

“Консорциум хербал ойл-Калиакра” ООД, гр. Каварна, Дестилерия за производство на етерични масла

“Елица Матеева-84” ЕООД – Дестилерия за производство на етерични масла, с. Телериг, общ. Крушари

“Ролес-Милк” ООД-Мандра и кравеферма, с. Кардам

“Чайка” АД-Картонажна фабрика, гр. Варна

“Елдоминвест” ООД, гр. Варна

“Булярд корабостроителна индустрия” АД, гр. Варна

“Савимекс” ООД, гр. Варна

“Белла България” АД, гр. Варна

“Неопърл България” ЕООД, гр. Добрич

“Комис” ООД-“Птицекланица”, с. Плачи дол, общ. Добричка

“МТГ-Делфин” АД, гр. Варна

“Перилис трейдинг” ЕООД, с. Кичево, общ. Аксаково

“Сен-Гобен България” ЕООД, гр. Костинброд

“Савимекс” ООД, гр. Варна

“Джи ес малмгрен интериърс” ООД, гр. Добрич

“Тръбна мебел” ООД, гр. Добрич

“Рива-шуус” ООД, гр. Добрич

“К-2” ООД-Фабрика за производство на корпусна мебел, гр. Добрич

“Неди стил” ЕООД, гр. Добрич

“Металагро” АД, гр. Добрич

“Габина” ЕООД, гр. Добрич

“Тривива” ООД

“Технофос” ЕАД

“Екосейф” ООД, гр. София

 Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2021 година

“Депо за неопасни производствени отпадъци” на “МТГ Делфин” АД, гр. Варна

“Веолия Енерджи Варна” ЕАД, гр. Варна

“Старт” АД, гр. София

“Екерисаж-Варна” ЕООД, с. Тополи

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик”, с. Стожер

“Недко Недков-Биогаз-Овчарово” ЕООД, гр. Добрич

“Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав” с. Въглен, общ. Аксаково

“Агрополихим” АД, гр. Девня

“Соловей Соди” АД, гр. Девня

“Агрис СС” ЕООД, гр. Генерал Тошево

“Девня цимент” АД, гр. Девня

“Поддържане чистотата на морските води” АД, гр. Варна

“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово

“Екоинвест Асетс” АД, гр. Варна


Доклади от комплексни проверки:

2020 година

“Хепи Колор” ООД, гр. Добрич

“Доктор Колор” ООД, гр. Варна

Автосервиз”ДМД Колор”,стопанисван от “Дали 99” ЕООД, гр. Варна

“Валео”ЕООД, гр. Варна

“Автомотор Варна”АД, гр. Варна

„Алианс Ауто Варна” ООД, гр. Варна

„Косер” АД, гр. Варна

„Екострой” АД, гр. Добрич

„Лорка” ЕООД, гр. Варна

„М кар Варна” ООД, гр. Варна

„Силвър Стар Ритейл” ЕАД, гр. Варна

Ив кар спорт” ООД, гр. Добрич

“Агро 20” ЕООД, с. Плачи дол

“Дизи агро” ООД, гр. Генерал Тошево

“Екобиотехпродукт” ООД, гр. Вълчи дол

ЕТ “Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов” , с. Лозенец

“Ксела България” ЕООД , гр. София

“Каолин” АД , с. Игнавотиево, общ. Аксако

“Агропласмент-92-В” АД, гр. Добрич

“Иком Д” ЕООД, гр. Добрич

ЕТ “Рапид 48-Петър Кръстев” , гр. Аксаково

“Реджина хербал” ЕООД, с. Стожер

“Балканагро 2008” ООД,с. Голица

Дестилерия за производство на етерични масла, с. Победа

Мобилна инсталация за преработка и дестилерия на етерично-маслени култури, с. Аврен

ЕТ “Малина-Тодорка Николова”,с. Малина, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич

“Адмирал груп-3”, ЕООД, с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич

“РВ Трейд” ЕООД, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, обл. Добрич

“Коев агроинвест” ЕООД, с. Попгригорово, общ. Добричка, обл. Добрич

“Титан 2006” ЕООД , с. Житница, общ. Добричка, обл. Добрич

ЗП Д. Донев, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич

“Мото-пфое” ЕООД, гр. София

“Булвария Варна” ЕООД, гр. Варна

Автосервиз “Карколор”, гр. Варна

Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, с. Стожер

“Тони-кар” ООД, гр. Варна

Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, с. Кочмар

“Апленд България” ООД, Дестилерия за производство на етерично масло от лавандула, с. Телериг, общ. Крушари

“Растителна защита-Агро” ЕООД, Дестилерия за производство на етерично масло от лавандула, с. Царичино, общ. Балчик

“Руал” ООД, Дестилерия за производство на етерично масло от лавандула, с. Изворово

СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров, Дестилерия за производство на розово масло, с. Славеево, общ. Добричка

“Артебяла” ЕООД, гр. Бяла

ЗП    Иванов, с. Паскалево, общ. Добричка

Дестилерия за преработка на етерично маслени култури, гр. Добрич

“Етерия комерс” ЕООД, с. Плачидол, общ.Добричка


Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2020 година

“Агрополихим” АД, гр. Девня, област Варна

“Метал” АД, гр. Варна

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция (КС) “Кардам”

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция (КС) “Провадия”

Веолия Енерджи Варна ЕАДгрВарна

“Солвей Соди” АДгр. Девня, област Варна

“Олива” АДгр. Кнежа, област Плевен

“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, общ. Белослав, област Варна

“Девня Цимент” АД, гр. Девня, област Варна

“Депо за неопасни отпадъци-Депо за фосфогипс” на Агрополихим АД, гр. Девня

“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, гр. Провадия, област Варна

“Поддържане чистотата на морските води” АД, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, гр. Варна, област Варна

“Екоинвест Асетс” АД, гр. Варна

“Аякс-1” ЕООД, гр. Димитровград

“Скрап Металс С. М.” ЕООД, гр. Девня

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково, включващо: клетка 2” , с. Въглен, общ. Акасково


Доклади от комплексни проверки:

2019 година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2019 година

Доклади от комплексни проверки:

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки:

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

 

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

2012 година

Доклади от комплексни проверки

2012 година

Доклади от комплексни проверки:

2011 година

Доклади от комплексни проверки:

2010 година