Доклади от комплексни проверки

2020 година

„Хепи Колор“ ООД, гр. Добрич

„Доктор Колор“ ООД, гр. Варна

Автосервиз“ДМД Колор“,стопанисван от „Дали 99“ ЕООД, гр. Варна

„Валео“ЕООД, гр. Варна

„Автомотор Варна“АД, гр. Варна

„Алианс Ауто Варна“ ООД, гр. Варна

„Косер“ АД, гр. Варна

„Екострой“ АД, гр. Добрич

„Лорка“ ЕООД, гр. Варна

„М кар Варна“ ООД, гр. Варна


Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

2020 година

„Агрополихим“ АД, гр. Девня, област Варна

„Метал“ АД, гр. Варна

 


201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително:

201година

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

201година

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

201година

Доклади от комплексни проверки

201година

 

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително

2012 година

Доклади от комплексни проверки

2012 година

2011 година

2010 година