Превантивна дейност

В съответствие с чл. 102 на Закона за опазване на околната среда публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС и ЕО са:

 

Архив регистър с процедурите по ОВОС:

Архив регистър с процедурите по ЕО:

Комплексни разрешителни

  • Списък на обявите
  • Издадени комплексни разрешителни

Екологична оценка

Оценка на въздействието върху околната среда