Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА И ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЕРСОНАЛ

Център за административно обслужване

Весела Станева  – старши специалист
Юлия Маринова  – главен специалист

телефони: +359 52 678 845; 678 846
адрес: гр. Варна, ул.”Ян Палах” № 4
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg
приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден