Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

 

структура към Министерство на околната среда и водите

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

ПрессъобщенияКонтакти

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Процедури по ОВОСПроцедури по ЕО