Актуално от РИОСВ – Варна

Начало

всички прессъобщения

Обществен достъп до информация

Зелен телефон

Свържете се с нашия зелен телефон

Очакваме сигнали за екологично замърсяване на денонощен телефон: 0884 290 634, a в работно време (9:00 – 17:30 ч.) на телефон: 052 634582.