Контакти

Контакти

Пишете ни:

   

  Наименование на администрацията: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна
  Пощенски адрес: гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
  Пощенски код:  9015
  Електронна поща: riosv-vn@riosv-varna.bg

  riosv-vn@hotmail.com

  Интернет адрес: www.riosv-varna.bg 
  Кабинет на директора: +359 52 678 848; +359 52 678 888
  Факс: +359 52 634 593
  Център за административно обслужване: +359 52 678845 ; +359 52 678846
  Екологичен информационен  център: +359 52 678 848
  Зелен телефон: +359 52 634 582
  Банкови сметки: Общинска банка BIC SOMBBGSF

  IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01 – за такси

  IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 – за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

  Електронни плащания: pay.egov.bg
  БУЛСТАТ: 000093339
  Работно време: Работното време за служителите на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна е:
  • преди обяд  –  от 9,00 часа до 12,30 часа
  • след обяд –  от 13,00 часа до 17,30 часа
  • обедна почивка   –   от 12,30 часа до 13,00 часа

  Работно време на Центъра за административно обслужване:

  • всеки работен ден   – от 9,00 часа до 17,30 часа
  • обедна почивка за служителите от Центъра за административно обслужване – от 12,00 часа до 13,00 часа, така, че да бъде осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите на административни услуги.

  Приемен ден на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна:

  • четвъртък – от 14,00 часа до 16,00часа