Профил на купувача

Заповед и вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП


ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

2021 г.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Архив на процедурите: – може да намерите тук