Категория: Прессъобщения

РИОСВ Варна > Прессъобщения
Проведе се работна среща за изпълнението на aварийно – спасителни действия в акваторията на Черно море за освобождаване на товарния кораб „Vera Su“.

Проведе се работна среща за изпълнението на aварийно –…

На 27.09.2021 г. от 17.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ по инициатива на зам-министъра на околната среда и водите Петър Димитров се проведе среща с институциите, отговорни за провеждането на aварийно-спасителните действия по заседналия край Камен бряг товарен кораб „Vera Su“.

На срещата присъстваха зам-министър Петър Димитров и представители на БДЧР, РИОСВ- Варна, ИА „Морска админисрация – Варна“ (ИАМА-Варна), ДП „Пристанищна инфраструктура“ и  Военноморските сили – Варна.

Темата на срещата бе изпълнение на Заповед № РД -08-377/26.09.2021 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за предприемане на незабавни действия по разтоварване на товара и преместване кораба.

Представителят на ИАМА – Варна докладва, че на борда на кораба са налични 28 т. гориво и около 2900 т. урея в насипно състояние. По данни от ИАМА – Варна, няма изтичане на товара в морските води. При днешният оглед е установено, че хамбара е сух.

Към 19.30 ч. дейностите по източване на горивото от кораба са приключили и е започнало разтоварването на 700 т. от насипния товар на кораба (пакетирани в чували по 1 тон всеки), което по изчисления на експертите ще спомогне за освобождаване на кораба от скалите. Пакетираният товар от кораба ще бъде транспортиран от мястото с баржи при засилени мерки за безопасност за морската околна среда.

РИОСВ – Варна продължава да извършва край „Яйлата“ ежедневни огледи с цел предотвратяване възникването на аварийни ситуации.

БДЧР ще продължава да следи състоянието на водите в Черно море в района на заседналия кораб и има готовност да предприеме всички мерки съгласно компетенциите си.

Следващата среща по темата бе насрочена за 29.09.2021 г. с цел отчитане на извършените действия от компентните инстуции по цитираната заповед.

 

РИОСВ-Варна

052/678 848

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна извършиха проверка на място на кораба, заседнал край Камен бряг

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна извършиха…

Днес, 24.09.2021 г., експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) извършиха проверка в района на заседналия край Камен бряг товарен кораб „Vera Su“.

По време на проверката бе извършен обход и оглед по протежението на брега в непосредствена близост до кораба.

На място е констатирано, че корабът е закрепен за брега и към момента на проверката няма изтичане в морето на гориво и насипни торове (което представлява товарът на кораба). В акваторията в близост до заседналия кораб няма друг плавателен съд.

От момента на засядането на кораба в плитчините край Яйлата РИОСВ-Варна извършва ежедневни огледи в района с цел предотвратяване възникването на аварийни ситуации.

РИОСВ – Варна и БДЧР ще продължат да следят състоянието на водите в Черно море. БДЧР ще осъществява регулярен контрол на място.

 

РИОСВ-Варна

052/678 848

РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността

РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по…

 РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция „Черноморски район” отбелязаха със съвместни инициативи Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември, която тази година се провежда под мотото „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“. Целта е  хората да се насърчат да поддържат добра физическа и психическа форма и да проявяват загриженост за околната среда, когато избират начина си на транспорт.

В рамките на кампанията експерти от двете институции изнесоха беседи и участваха в спортни състезания, проведени с деца и ученици от ЧДГ „Мечтатели“ и СУ „Димчо Дебелянов“ от гр. Варна.

Всички участници в проведените инициативи получиха грамоти и други награди.         

  РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността

Стартира ежегодната кампания- Европейска седмица на мобилността

Стартира ежегодната кампания- Европейска седмица на мобилността

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване.

Европейската седмица на мобилността се провежда всяка година в периода 16-22 септември. За 2021 година темата на кампанията е „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“ с идеята хората да се насърчат да поддържат добра физическа и психическа форма, проучвайки красотите на своя град, регион или държава, както и да проявяват загриженост за околната среда и здравето на другите, когато избират начина си на транспорт.

В съответствие с тазгодишната тема „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“ четирите основни подтеми са психично и физическо здраве, безопасност и отговорът срещу COVID-19. Не случайно психичното здраве е приоритетен въпрос, тъй като Европейската седмица на мобилността препоръчва по-задълбочено разглеждане на връзката между психичното здраве и градската мобилност – въпрос, който придоби все по-голямо значение по време на пандемията. Друга приоритетна подтема е физическото здраве, която разглежда въздействието на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и ползата от активната мобилност. Подтемата за безопасността представя последните промени относно транспортната безопасност, интеграцията на хората с намалена подвижност и комплексните мерки за пътна безопасност в градска среда. Отговорът на общинските администрации срещу пандемията от COVID-19 също е разгледан, като акцентът се поставя върху положителните страни на пандемията от гледна точка на градската мобилност и значението на възстановяването на доверието в обществения транспорт. Повече информация може да откриете тук.

С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.

РИОСВ-Варна провериха сигнали за умрели щъркели, вследствие на токов удар

РИОСВ-Варна провериха сигнали за умрели щъркели, вследствие на токов…

Експерти от РИОСВ-Варна извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал от граждани за мъртви щъркели в землището на с. Стожер, общ. Добричка. При проверката се установи, че  щъркелите са умрели, вследствие на токов удар. Предстои да се дадат предписания на електроразпределителното дружество за поставяне на птицебрани върху електрическите стълбове в района. Екоинспекцията ще следи за изпълнение на предписанията в срок.

РИОСВ-Варна извърши още една проверка за мъртви щъркели между селата Въглен и Яребична, общ. Аксаково. В екоинспекцията не е постъпвал сигнал или обаждане по „Зелен телефон“ /0884290634/, но по повод публикации в интернет, директорът Христина Генова разпореди извършване на проверка. При извършеният оглед в района на селата не са констатирани мъртви екземпляри от вида „Бял щъркел“.

Призоваваме гражданите когато попаднат на бедстващо, ранено или убито животно от защитен вид, да се свържат със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). В този случай експерти от РИОСВ идват на място и преценяват състоянието на животното. Ако то е в състояние, което предполага оцеляване в природата, го пускат, ако не – с констативен протокол се насочва към съответния спасителен център. РИОСВ-Варна напомня, че убиването, улавянето и отглеждането на защитени от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) видове е забранено и наказуемо. Ако гражданите желаят да окажат съдействие на РИОСВ могат да организират транспортирането  на раненият  екземпляр до Спасителен център.

 

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848

РИОСВ – Варна провери сигнал за пожар в местност „Болата“

РИОСВ – Варна провери сигнал за пожар в местност…

В РИОСВ-Варна постъпи сигнал през тел. 112 за възникнал пожар в района на местност „Болата“, която е в резерват „Калиакра“ (в землището на с. Българево, общ. Каварна). Извършена е незабавна проверка на място от охраната на северните защитени територии при РИОСВ – Варна. Констатирана е изгоряла площ в района на обект на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ на територията на резерват „Калиакра“. В границите на защитената територия са изгорели сухи тревни съобщества и храстова растителност на площ от около 4700 кв. м. Не са установени мъртви животински видове.

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Каварна е била уведомена за пожара своевременно – в 10.04 часа, и пожарът е преустановен в 11.15 часа.

По данни на РСПБЗН – Каварна вероятна причина за възникване на пожара е късо съединение в съоръжение на електропреносната мрежа. След установяване на виновните лица, допуснали възникване на пожара, ще бъдат предприети административно-наказателни действия по реда на Закона за защитените територии.

РИОСВ-Варна

052/678 848

Възникнала аварийна ситуация в района на с. Каменар, общ. Варна

Възникнала аварийна ситуация в района на с. Каменар, общ.…

Днес, 25 юни 2021 г., след постъпило писмо от „Водоснабдяване и канализация–Варна“ ООД за възникнала аварийна ситуация в района на с. Каменар, общ. Варна е извършена незабавна проверка от служители на РИОСВ-Варна и БДЧР. При проверката се установи, че вследствие на активирали се свлачищни процеси е скъсан участък от канализационен колектор от с. Каменар. „Водоснабдяване и канализация–Варна“ ООД е предприело незабавни мерки за отстраняване на компрометирания канализационен колектор. Взети са проби от участъка за изследване.

РИОСВ-Варна състави акт на община Аксаково за нарушения на регионалното депо

РИОСВ-Варна състави акт на община Аксаково за нарушения на…

Експерти от РИОСВ-Варна на 17 юни съставиха акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на община Аксаково в качеството й на оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, включващо Клетка 1, с. Въглен, общ. Аксаково.
Нарушенията са констатирани при извършената на 03.06.2021 г. проверка на депото след постъпили в инспекцията жалби за извозване на отпадъци, образувани на територията на община Варна.
Дейностите на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ се извършват въз основа на издадено от Изпълнителна агенция по околна среда с комплексно разрешително (КР) №461-Н0/2013 г. на община Аксаково – оператор на депото.
При проверката е установено неизпълнение на условия в разрешителното, а именно – депониране на отпадъци на депото над определения 24-часов капацитет и без тяхното предварително третиране. Това е нарушение на Условие 4.1. и Условие 11.2.2.7. от комплексното разрешително.
На община Варна е изпратена покана за съставяне на АУАН по Закона за управление но отпадъците.

Излязоха резултатите от пробите  от Черно море и Варненското езеро

Излязоха резултатите от пробите от Черно море и Варненското…

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на двете водни проби, взети на 14.05.2021 г. по време на проверка по сигнал за жълто – кафяво оцветяване на морето. Анализът на пробите показа превишения на стойностите по показатели БПК5, азот нитритен, азот нитратен, ортофосфати като фосфор и наситеност на кислород – под нормата. Първата проба е взета от акватория на Черно море (Варненски залив) при вълнолома от страната на Южен плаж, в района на фара на Морска гара – Варна“, а втората – от акватория на Варненски залив в района на фарватера на Пристанище Варна – Изток в близост до Канал 1, свързващ Черно море с Варненско езеро (в близост до „ПЧМВ“ АД).

Във връзка превишенията, на 08.06.2021 г. РИОСВ-Варна, извърши проверка на Комплексна пречиствателна станция за отпадъчни води, стопанисвана от „ПЧМВ“ АД.  Взети са водни проби от потока пречистени отпадъчни води, непосредствено преди заустането им  в нов канал море – Варненско езеро. Резултатите от водните проби ще бъдат оповестени на страницата на екоинпекцията.

Готови са и резултатите от изпитване на водната проба, взета от Варненско езеро при ежемесечния мониторинг, възложен от БДЧР.

От анализираните основни физико-химични елементи за качество, не се констатира влошено състояние съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние, регламентирана с Наредбата за характеризиране на повърхностните води.

Измерените показатели – pH, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор и общ фосфор в пункт Варненско езеро – изток и пункт Варненско езеро – Канал нов отговарят на нормите за добро състояние на водите.

 

БДЧР

РИОСВ-Варна

Експертният екологичен съвет на РИОСВ-Варна разгледа доклад за ОВОС за пристанище на Белославското езеро

Експертният екологичен съвет на РИОСВ-Варна разгледа доклад за ОВОС…

Експертният екологичен съвет на РИОСВ-Варна проведе заседание на 08.06.2021 г., на което беше разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” с прилежаща акватория на южния бряг на Белославско езеро в землището на град Белослав, с възложител „Газтрейд“АД.

В хода на процедурата е постъпило отрицателно становище от община Белослав с изказани доводи за значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. С решение на общинския съвет Белослав изразява становище срещу реализацията на инвестиционното предложение. Към документацията са приложени възражения от юридически лица, отрицателно становище от кмета на община Белослав, сдружение в община Белослав, подписка от 944 граждани от град Варна, град Белослав, село Страшимирово, село Разделна, село Езерово, община Белослав и 355 гласували в социалните мрежи против реализацията на предложението.

Становището на дирекция „Морска администрация“, отговаряща за безопасността на корабоплаването, е че не е спазена необходимата отдалеченост на пирса, заедно с швартования на него газовоз/ танкер от южната граница на фарватера на канал. Не са представени анализи за ефекта на доминото и резултати от кумулативния ефект при евентуалното възникване на различни аварийни ситуации между жп цистерна/цистерни, газовоз  или танкер. Не е анализиран кумулативния ефект на пожар и взрив от газовоз/танкер с кораби, превозващи опасни товари и разлив в акваторията с последващо въздействие върху човешкия живот и здраве и околната среда.               

Областно пътно управление изразява становище за необходимостта от преразглеждане на част „Пътна“ към преписката, предвид предвижданията за увеличен трафик при реализацията на пристанището.

  Предвид констатираните несъответствия, неточности, неизвършвани анализи в хода на процедурата и с цел равнопоставеност на страните в производството, ЕЕС реши да бъде дадена възможност за изясняване фактите и обстоятелствата от значение за случая с извършване на допълнителни анализи по всички компоненти и фактори на околната среда. След предоставяне на необходимата информация от страна на възложителя ще бъде насрочено ново заседание на ЕЕС.

Заседанието на ЕЕС се проведе в присъствието на постоянния състав- експерти на екоинспекцията и БДЧР и допълнителен състав от спрециализирани институции и ведомства приобщени към процедурата на база изразените от тях становища. На заседанието, след депозиран от тяхна страна отказ, не присъстваха представители от страна на възложителя и екипа разработил доклада за ОВОС.