Доклади за оценка за съвместимост

Доклади за оценка за съвместимост:

ДОКЛАД за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение “ Разширение на подводно депо „Налбанка“  във Варненско езеро“.

ПРИЛОЖЕНИЯ