Финансов отчет на РИОСВ – Варнa

Съгласно т.4 от Оперативен план за изпълнение на поетите ангажименти по партньорство за открито управление с цел подобрена отчетност и   бюджетна прозрачност  за изразходваните  ресурси и постигнатите резултати  РИОСВ-Варна предоставя на обществеността финансовите си отчети и отчетите за изпълнение на постигнатите резултати

2023 година

 

Касови отчети – 2023 година

  1. Касов отчет м. януари 2023 г
  2. Касов отчет м. февруари 2023 г
  3. Касов отчет м. март 2023 г
  4. Касов отчет м. април 2023 г
  5. Касов отчет м. май 2023 г
  6. Касов отчет м. юни 2023 г
  7. Касов отчет м. юли 2023 г
  8. Касов отчет м. август 2023 г
  9. Касов отчет м. септвмври 2023 г
  10. Касов отчет м. октомври 2023 г

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

201година

2013 година

2012 година