Финансов отчет на РИОСВ – Варнa

Съгласно т.4 от Оперативен план за изпълнение на поетите ангажименти по партньорство за открито управление с цел подобрена отчетност и   бюджетна прозрачност  за изразходваните  ресурси и постигнатите резултати  РИОСВ-Варна предоставя на обществеността финансовите си отчети и отчетите за изпълнение на постигнатите резултати

2024 година

 

Касови отчети – 2024 година

 1. Касов отчет м. януари 2024 г
 2. Касов отчет м. февруари 2024 г

2023 година

 

Касови отчети – 2023 година

 1. Касов отчет м. януари 2023 г
 2. Касов отчет м. февруари 2023 г
 3. Касов отчет м. март 2023 г
 4. Касов отчет м. април 2023 г
 5. Касов отчет м. май 2023 г
 6. Касов отчет м. юни 2023 г
 7. Касов отчет м. юли 2023 г
 8. Касов отчет м. август 2023 г
 9. Касов отчет м. септември 2023 г
 10. Касов отчет м. октомври 2023 г
 11. Касов отчет м. ноември 2023 г
 12. Касов отчет м. декември 2023 г

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

201година

2013 година

2012 година