Издадени разрешителни за дейности по третиране на отпадъци дейности

На следния адрес могат да бъдат намерени издадени разрешителни за дейности по третиране на отпадъци и регистрационни документи за дейности за отпадъци

 

2022г.

Металиум ауто груп ЕООД-с номер 03-ДО-650-01/19.09.2022 г.

Ауто трейд 90 ЕООД-03-ДО-678-01/15.09.2022 г.

Дениз 2000 ООД с номер 03-ДО-533-03/22.08.2022 г., публикувано на 26.08.2022 г.

Еко Варна ЕАД-с номер 03-ДО-578-05/23.08.2022 г.

Пенкомерс ООД с номер 03-ДО-682-00/02.03.2022 г., публикувано на 28.07.2022 г.

Полихим – СС ЕООД – с номиер 03-ДО-607-03/28.01.2022 г., публиикувано на 28.07.2022 г.

Го Кат ЕООД-с номер 03-ДО-680-01/14.06.2022 г., публикувано на 28.07.2022 г.

Пламен Добрев ЕООД-с номер 03-ДО-599-02/13.01.2022 г., публикувано на 28.07.2022 г.

Метарекс ООД-с номер 03-ДО-552-08/29.04.2022 г., публикувано на 28.07.2022 г.

Екологична компания ЕООД-с номер 039ДО-651-08/02.03.2022 г., публикувано на 28.07.2022 г.

Екосейф ООД-с номер 03-ДО-666-01/01.07.2022 г., публикувано на 01.07.2020 г.

Екосейф ООД-с номер ПИ-1/2022 г., публикувано на 01.07.2020 г.

Го Кат ЕООД 03-ДО-680-00/17.01.2022 г.

Община град Добрич 03-ДО-681-00/26.01.2022 г.


2021г.

Пътно строителство АД-03-ДО-676-00/23.03.2021 г.

Еко грийн метал ЕООД-03-ДО-677-00/31.08.2021 г.

Ауто трейд 90 ЕООД-03-ДО-678-00/16.11.2021 г.


2020 г.

 

Метал стар 61 ЕООД-с номер 03-ДО-672-00/05.05.2020 г., публикувано на 07.05.2020 г.

 

 


2019 г.

2018 г.

2016 г.