Издадени разрешителни за дейности по третиране на отпадъци дейности


2020 г.

 

Метал стар 61 ЕООД-с номер 03-ДО-672-00/05.05.2020 г., публикувано на 07.05.2020 г.

 

 


2019 г.

2018 г.

2016 г.