Издадени решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

На основание чл. 64, ал. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци:  

2019

Заявление и решение № 65/2019

Дата на публикуване: 03.10.2019

Заявление и решение № 64/2019

Дата на публикуване: 03.10.2019

Заявление и решение № 63/2019

Дата на публикуване: 03.10.2019

Заявление и решение № 62/2019

Дата на публикуване: 28.08.2019

Заявление и решение № 61/2019

Дата на публикуване: 28.08.2019

Заявление и решение № 60/2019

Дата на публикуване: 28.08.2019

Заявление и решение № 59/2019

Дата на публикуване: 28.08.2019

Заявление и решение № 58/2019

Дата на публикуване: 28.08.2019

Заявление и решение № 57/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 56/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 55/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 54/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 53/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 52/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 51/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 50/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

Заявление и решение № 49/2018

Дата на публикуване: 22.01.2019

2018

Заявление и решение № 48/2018

Дата на публикуване: 11.04.2018

Заявление и решение № 47/2018

Дата на публикуване: 12.02.2018

2017

Заявление и решение № 46/2017

Дата на публикуване: 15.12.2017

Заявление и решение № 45/2017

Дата на публикуване: 12.12.2017

Заявление и решение № 44/2017

Дата на публикуване: 17.10.2017

Заявление и решение № 43/2017

Дата на публикуване: 26.04.2017

Заявление и решение № 42/2017

Дата на публикуване: 21.04.2017

Заявление и решение № 41/2017

Дата на публикуване: 29.03.2017

Заявление и решение № 27/2017

Дата на публикуване: 28.02.2017

2016

Заявление и решение № 40/2016

Дата на публикуване: 22.12.2016

Заявление и решение № 38/2016

Дата на публикуване: 08.12.2016

Заявление и решение № 37/2016

Дата на публикуване: 04.11.2016

Заявление и решение № 36/2016

Дата на публикуване: 11.10.2016

Заявление и решение № 35/2016

Дата на публикуване: 11.10.2016

Заявление и решение № 34/2016

Дата на публикуване: 21.09.2016

Заявление и решение № 33/2016

Дата на публикуване: 21.09.2016

Заявление и решение № 32/2016

Дата на публикуване: 31.08.2016

Заявление и решение № 31/2016

Дата на публикуване: 31.08.2016

Заявление и решение  № 30/2016

Дата на публикуване: 31.08.2016

  Достъпът до решенията е по реда на Закона за достъп до обществена информация.