ИЗДАДЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

На следния адрес могат да бъдат намерени изменените и допълнени разрешителни за дейности по третиране на отпадъци

 

 

2022 г.

ЕКО Варна ЕАД 03-ДО-578-05/23.08.2022 г.,публикувано на 26.08.2022 г.

Металцвет ЕООД 03-ДО-569-02/24.06.2022 г.

Еко грийн метал ЕООД 03-ДО-677-02/15.06.2022 г.

Го Кат ЕООД 03-ДО-680-01/14.06.2022 г.

Метарекс ООД 03-ДО-552-08/29.04.2022 г.

Булкредо ЕООД 03-ДО-574-06/22.03.2022 г.

Реи метал ЕООД 03-ДО-647-04/17.02.2022 г.

Инжстройинженеринг ЕООД 03-ДО-632-04/12.01.2022 г.

Екологична Компания ЕООД 03-ДО-651-07/07.01.2022 г.

Металиум ауто груп ЕООД-03-ДО-650-01/19.09.2022 г.

Дениз 2000 ЕООД-03-ДО-533-03/22.08.2022 г.

Екосейф ЕООД-03-ДО-666-01/01.07.2022 г.

Полихим СС ЕООД-03-ДО-607-03/28.01.2022 г.

Пламен Добрев ЕООД-03-ДО-599-02/13.01.2022 г.

Екологична компания ЕООД-03-ДО-651-08//02.03.2022 г.

2021 г.

Еко грийн метал ЕООД – 03-ДО-677-01/31.12.2021 г.

Одисей 41 ООД – 03-ДО-536-05/30.12.2021 г.

Он Енерджи ЕООД-03-ДО-662-02/08.10.2021 г.

Одиосей 41 ООД-03-ДО-536-04/31.08.2021 г.

Надин 22 ЕООД-03-ДО-641-01/14.10.2021 г.

Рециклираща компания Докс 21 ЕООД-03-ДО-588-04/16.07.2021 г.

Булметълс БГ ЕООД-03-ДО-545-02/15.07.2021 г.

Он Енерджи ООД-03-ДО-662-01/01.07.2021 Г.

Екологична компания ЕООД-03-ДО-651-05/12.01.2021 г.

Екологична компания ЕООД-03-ДО-651-06/17.06.2021 г.

Вива метал 1913 ЕООД-03-ДО-668-01/23.04.2021 г.

Омега з ЕООД-03-ДО-572-01/24.03.2021 г.

Ескана АД-03-ДО-624-01/19.02.2021 г.

 

 

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.