ИЗДАДЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.