ИЗДАДЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

На следния адрес могат да бъдат намерени изменените и допълнени регистрационни документи за дейности за отпадъци

 

2022 г.

Хримакс ЕООД 03-РД-741-02 от 28.02.2022 г.


2021 г.


2019 г.

 


2020 г.

Трансфрейт ООД– с номер 03-РД-571-02/31.03.2020 г., публикувано на 21.04.2020 г.

Мулти транс Варна ООД– с номер 03-РД-813-05/02.04.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Елемар-груп ЕООД- с номер 03-РД-822-02/31.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Общинско предприятие БКСТРО-Шабла– с номер 03-РД-680-02/26.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Уан Уърлд Клоутс Трейд България ООД– с номер 03-РД-695-02/17.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Яника клийн транс ЕООД– с номер 03-РД-693-05/17.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

ЕТ Станка Василева– с номер 03-РД-661-02/17.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Адиан АМГ ЕООД– с номер 03-РД-509-04/17.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Планекс ЕООД– с номер 03-РД-808-01/12.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Семиз ООД– с номер 03-РД-613-05/12.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Немо транс ООД – с номер 03-РД-604-06/06.03.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Екохим – Девня ООД – с номер 03-РД-641-01/10.02.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Еко чистота България ЕООД – с номер 03-РД-812-04/07.02.2020 г., публикувно на 22.04.2020 г.

ОП Управление на проекти и озеленяване – с номер 03-РД-765-01/06.02.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

ОП Управление на проекти и озеленяване – с номер 03-РД-854-01/06.02.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Евротекс ЕООД – с номер 03-РД-493-03/16.01.2020 г., публикувано на 22.04.2020 г.

Кондор Комерс ЕООД – с номер 03-РД-666-02/22.04.2020 г., публикувано на 23.04.2020 г.

Бултранс Инвест ЕООД– с номер 03-РД-631-11/23.04.2020 г., публикувано на 24.04.2020 г.

Еко чистота България ЕООД– с номер 03-РД-812-05/05.05.2020 г., публикувано на 07.05.2020 г.

Медицински център Девня ЕООД– с номер 03-РД-856-01/19.05.2020 г., публикувано на 20.05.2020 г.

Одисей 41 ООД– с номер 03-РД-538-03/26.05.2020 г., публикувано на 09.06.2020 г.

Пътища и Мостове ЕООД– с номер 03-РД-584-07/05.06.2020 г., публикувано на 09.06.2020 г.

Енджой Транс ЕООД– с номер 03-РД-788-01/08.06.2020 г., публикувано на 09.06.2020 г.

Профи – 008 ЕООД– с номер 03-РД-644-01/08.06.2020 г., публикувано на 09.06.2020 г.

Темпо 2 ООД– с номер 03-РД-694-01/11.06.2020 г., публикувано на 12.06.2020 г.

Ангелов 2000 ЕООД– с номер 03-РД-728-01/24.06.2020 г., публикувано на 25.06.2020 г.

Трансфрейт ООД– с номер 03-РД-571-03/26.06.2020 г., публикувано на 29.04.2020 г.

Сигда Транс ЕООД– с номер 03-РД-733-01/09.07.2020 г., публикувано на 10.07.2020 г.

Хримакс ЕООД– с номер 03-РД-741-01/13.07.2020 г., публикувано на 17.07.2020 г.

Трансавто ЕАД– с номер 03-РД-03-22/17.07.2020 г., публикувано на 17.07.2020 г.

Пътища и Мостове ЕООД– с номер 03-РД-584-08/05.08.2020 г., публикувано на 12.08.2020 г.

Сигда ООД– с номер 03-РД-975-03/10.08.2020 г., публикувано на 12.08.2020 г.

Елемар-Груп ЕООД– с номер 03-РД-822-03/11.08.2020 г., публикувано на 12.08.2020 г.

Ескана АД– с номер 03-РД-673-01/11.08.2020 г., публикувано на 12.08.2020 г.

Солей 06 ООД– с номер 03-РД-716-04/17.08.2020 г., публикувано на 19.08.2020 г.

Фортис Трейд ООД– с номер 03-РД-743-01/18.08.2020 г., публикувано на 19.08.2020 г.

Ва-Ди 2 ООД– с номер 03-РД-551-01/21.08.2020 г., публикувано на 21.08.2020 г.

Ес Транс Юнион ЕООД (Сигда Транс ЕООД)– с номер 03-РД-733-02/26.08.2020 г., публикувано на 28.08.2020 г.

Стенон ООД– с номер 03-РД-599-02/28.08.2020 г., публикувано на 28.08.2020 г.