Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, с предмет: „Провеждане на наземна биологична борба (с включен препарат)”

Работа на комисия:

  1. Протокол 1 – 29.04.2020 г.