Oбществена поръчка по чл. 20, ал.3, с предмет: „Превантивно събиране на горски репродуктивни материали от основни дървесни видове и съхраняването им в генна банка от семена”

Oбществена поръчка с предмет: „Превантивно събиране на горски репродуктивни материали от основни дървесни видове и съхраняването им в генна банка от семена”

Работа на комисия:

  1. Протокол 1 – 16.07.2019г.

Договор и изпълнение:

  1. Договор ОП-Д-08/20.08.2019 г. – 23.08.2019г.
  2. Приложения към Договор ОП-Д-08/20.08.2019 г. – 23.08.2019г.