Решения по чл. 31, ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие чл.28, ал.1 от Наредбата

2020 година

Решение № ВН 1 ДОС/2020г.   Възложител: ДП “Пристанищна инфраструктура” – гр. София /Дата на публикуване:  08.05.2020 г /