Решения по чл. 31, ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие чл.28, ал.1

Решение № ВН 1 ДОС/2021г.   Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. София /Дата на публикуване:  30.03.2021 г /

Решение № ПИ 1 /2020г.   Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. София /Дата на публикуване:  15.05.2020 г /

Решение № ВН 1 ДОС/2020г.   Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. София /Дата на публикуване:  08.05.2020 г /