Решения за прекратяване на процедури по ОС

2024 година

РЕШЕНИЕ № ВA 4/П/ ОС /2024 г. с възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” /Дата на публикуване: 08.05.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 3/П/ ОС /2024 г. с възложител: „ХЪРСТ” ЕООД /Дата на публикуване: 29.03.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 2/П/ ОС /2024 г. с възложител: “ДАРИ-ЛЕС 2010” ООД, с адрес: ул. “Хан Омуртаг” № 16, вх. Б, ет. 6, ап. 16, гр. Силистра, община Силистра, област Силистра

РЕШЕНИЕ № ВA 1/П/ ОС /2024 г. с възложители:      Балташки и     Балташка, с адрес:с адрес: гр. Варна, общ. Варна

2023 година

РЕШЕНИЕ № ВA 8/П/ ОС /2023 г. с възложител: „Албена“АД, с адрес: с. Оброчище, КК „Албена“ /Дата на публикуване: 26.10.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 7/П/ ОС /2023 г. с възложител: Янев, гр. Варна /Дата на публикуване: 19.10.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 6/П/ ОС /2023 г. с възложител: Николов /Дата на публикуване: 03.10.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 5/П/ ОС /2023 г. с възложител:  Стоянов, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 27.06.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 4/П/ ОС /2023 г. с възложител: „УЗУНОВ 90 АНИМАЛПЕТС” ООД /Дата на публикуване: 16.06.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 3/П/ ОС /2023 г. с възложители: Славова – Денчева, Славова – Андреева наследници на Камбуров, гр. Варна /Дата на публикуване: 26.05.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 2/П/ ОС /2023 г. с възложител: Кьосева, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 24.03.2023 г./

РЕШЕНИЕ № ВA 1/П/ ОС /2023 г. с възложител: “Сатурн-3” ЕООД /Дата на публикуване: 18.01.2023 г. /

2022 година

РЕШЕНИЕ № ВA 10/П/ ОС /2022 г. с възложител: Агопян  /Дата на публикуване: 21.12.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 9/П/ ОС /2022 г. с възложител: Иванова /Дата на публикуване: 19.12.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 8/П/ ОС /2022 г. с възложител: Николов /Дата на публикуване: 30.11.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 7/П/ ОС /2022 г. с възложител: Янева /Дата на публикуване:01.11.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 6/П/ ОС /2022 г. с възложител: Райчева-Мутафова /Дата на публикуване: 08.06.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 5/П/ ОС /2022 г. с възложител: Младенов /Дата на публикуване: 08.06.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 4/П/ ОС /2022 г. с възложител: Цветкова, с адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 27.05.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 3/П/ ОС /2022 г. с възложител: “Алфа 1 Секюритис” ЕАД, с адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 09.05.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 2/П/ ОС /2022 г. с възложител: ЗП Иванов, с адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 28.01.2022 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 1/П/ ОС /2022 г. с възложител: Земке /Дата на публикуване: 26.01.2022 г. /

2021 година

РЕШЕНИЕ № ВA 16/П/ ОС /2021 г. с възложител: Петков /Дата на публикуване: 18.11.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 15/П/ ОС /2021 г. с възложител: „БОЯНА АГРО”ООД, със седалище и адрес на управление: бул. „Добричка Епопея” № 10, вх. А, ет. 5, ап. 24, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /Дата на публикуване: 19.10.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 14/П/ ОС /2021 г. с възложител: “ЖЕЛЕВ АГРО” ООД, с. Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна /Дата на публикуване: 18.10.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 13/П/ ОС /2021 г. с възложител: ЕТ “АРЕТ-ПЕТЪР ПЕТРОВ”, гр. Варна /Дата на публикуване: 24.09.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 12/П/ ОС /2021 г. с възложител: ЕТ “Фани 21- Ертан Веждиев”, с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна /Дата на публикуване: 17.09.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 11/П/ ОС /2021 г. с възложител: Петров, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 09.08.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 10/П/ ОС /2021 г. с възложител:„ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО СУВОРОВО” ООД /Дата на публикуване: 02.08.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 9/П/ ОС /2021 г. с възложител: “АГРО ПОА ИНВЕСТ” АД /Дата на публикуване: 29.07.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 8/П/ ОС /2021 г. с възложител: „Сдружение на собствениците на туристически лодки Камчия“ /Дата на публикуване: 25.06.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 7/П/ ОС /2021 г. с възложител: Жеков /Дата на публикуване: 21.05.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 6/П/ ОС /2021 г. с възложители: Киров, Николов, Рашев и Димитрова /Дата на публикуване: 19.04.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 5/П/ ОС /2021 г. с възложител: Загоров /Дата на публикуване: 08.03.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 4/П/ ОС /2021 г. с възложители: Николов /Дата на публикуване: 18.02.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 3/П/ ОС /2021 г. с възложители: Николов, Киров, Рашев и Димитрова /Дата на публикуване: 12.02.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 2/П/ ОС /2021 г. собственост на  Дженков /Дата на публикуване: 11.02.2021 г. /

РЕШЕНИЕ № ВA 1/П/ ОС /2021 г. с възложител: “ДТХ” ООД  /Дата на публикуване: 08.02.2021 г. /

2020 година

РЕШЕНИЕ № ВA 7/П/ ОС /2020 г. с възложител:  Николов /Дата на публикуване: 29.12.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 6/П/ ОС /2020 г. с възложител:  Toманова /Дата на публикуване: 04.11.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 5 /П/ ОС /2020 г. с възложител: Община Дългопол /Дата на публикуване: 23.10.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 4 /П/ ОС /2020 г. с възложител: Иванов /Дата на публикуване: 23.07.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 3 /П/ ОС /2020 г. с възложител: С. Карагяуров /Дата на публикуване: 20.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 2 /П/ ОС /2020 г. с възложител „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПОРТ КАМПЪНИ” ЕООД /Дата на публикуване: 21.02.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 1 /П/ ОС /2020 г.   Възложители: Петрова и Лазарова, гр. Варна. общ. Варна. обл. Варна /Дата на публикуване: 10.02.2020 г /