Решения за прекратяване на процедури по ОС

2021 година

РЕШЕНИЕ № ВA 6/П/ ОС /2021 г. с възложители: Киров, Николов, Рашев и Димитрова /Дата на публикуване: 19.04.2021 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 5/П/ ОС /2021 г. с възложител: Загоров /Дата на публикуване: 08.03.2021 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 4/П/ ОС /2021 г. с възложители: Николов /Дата на публикуване: 18.02.2021 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 3/П/ ОС /2021 г. с възложители: Николов, Киров, Рашев и Димитрова /Дата на публикуване: 12.02.2021 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 2/П/ ОС /2021 г. собственост на  Дженков /Дата на публикуване: 11.02.2021 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 1/П/ ОС /2021 г. с възложител: „ДТХ“ ООД  /Дата на публикуване: 08.02.2021 г /

2020 година

РЕШЕНИЕ № ВA 7/П/ ОС /2020 г. с възложител:  Николов /Дата на публикуване: 29.12.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 6/П/ ОС /2020 г. с възложител:  Toманова /Дата на публикуване: 04.11.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 5 /П/ ОС /2020 г. с възложител: Община Дългопол /Дата на публикуване: 23.10.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 4 /П/ ОС /2020 г. с възложител: Иванов /Дата на публикуване: 23.07.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 3 /П/ ОС /2020 г. с възложител: С. Карагяуров /Дата на публикуване: 20.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 2 /П/ ОС /2020 г. с възложител „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПОРТ КАМПЪНИ“ ЕООД /Дата на публикуване: 21.02.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 1 /П/ ОС /2020 г.   Възложители: Петрова и Лазарова, гр. Варна. общ. Варна. обл. Варна /Дата на публикуване: 10.02.2020 г /