Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на план, програма или инвестиционно предложение върху защитени зони

Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на план, програма или инвестиционно предложение върху защитени зони, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл.18, ал.1 от Наредбата

2024 година

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2024 г.  Възложител: СИДП ТП ДГС Добрич, със седалище и адрес на управление: ул. „Марин Дринов” № 5, гр. Добрич, община Град Добрич, област Добрич:

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2024 г.  Възложители: Димитров, с адрес за кореспонденция: гр. Обзор /Дата на публикуване: 06.06.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2024 г.  Възложители: Станев и Станев, с адрес за кореспонденция: гр. Варна /Дата на публикуване: 10.05.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2024 г.  Възложител: “ТУ БАЙ ТУ” ООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Младен Павлов” 1, гр. София /Дата на публикуване: 23.04.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2024 г.  Възложител: Габърски, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна  /Дата на публикуване: 18.04.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2024 г.  Възложител: Георгиев, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна  /Дата на публикуване: 17.04.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2024 г.  Възложител: Пенчева, с адрес:гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 16.04.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2024 г.  Възложител: Желева, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 18.03.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2024 г.  Възложител:  Желязкова, с адрес:  гр. Добрич и  Кръстева – Велчева, с адрес:     гр. Добрич, област Добрич /Дата на публикуване: 14.03.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2024 г.  Възложител: Ф. Димитрова, с адрес: гр. Добрич /Дата на публикуване: 01.03.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2024 г.  Възложител: Р. Райчев, с адрес: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик /Дата на публикуване: 29.02.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2024 г.  Възложители:Община Аксаково, със седалище и адрес на управление: ул. „Г. Петлешев“ № 58Б, представлявано от Атанас Стоилов – кмет и Д. Йорданов, с адрес: гр. Варна, община Варна /Дата на публикуване: 28.02.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2024 г.  Възложители: Велков и Димитрова, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 21.02.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2024 г.  Възложител: СИДП ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: ул. кв. „Север”, гр. Провадия, община Провадия, област Варна /Дата на публикуване: 16.02.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2024 г.  Възложител: „ЧАКРИНИ 1991″ ООД, със седалище и адрес на управление: К.К. „Тракийски скали-2″, бл. 4, вх. „а”, ет. 1, с. Божурец, община Каварна /Дата на публикуване: 29.01.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2024 г.  Възложител: „ДЖИ ЕС ДЖИ” ООД, с адрес: ул. “Кохида” № 9, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив /Дата на публикуване: 19.01.2024г./

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2024 г.  Възложител:  „БУЛКРАФТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 27 /Дата на публикуване: 18.01.2024г./

2023 година

РЕШЕНИЕ № ВН 41 ОС /2023 г.  Възложител: „УАЙТ КОУСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. “27-ми юли” № 60, ет. 1, гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 15.12.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 40 ОС /2023 г.  Възложител: „ИМОТИ ПРЕСТИЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Витоша” 39, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /Дата на публикуване: 15.11.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 39 ОС /2023 г.  Възложител: Петров, с адрес: гр. Бяла, община Бяла, област Варна /Дата на публикуване: 14.11.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2023 г.  Възложител: Сандев, с адрес: гр. Добрич, община Град Добрич, област Добрич /Дата на публикуване: 16.10.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2023 г.  Възложител: Адем, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 28.09.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2023 г.  Възложител: „ПАНОНИЯ СОЛАР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Владимир Димитров Майстора” 3, ап. 6, представлявано от Марковски –

управител /Дата на публикуване: 25.09.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2023 г.  Възложител:  Община Каварна, със седалище и адрес на управление: ул. “Добротица” № 26, гр. Каварна, община Каварна, област Добрич   /Дата на публикуване: 25.08.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 34 ОС /2023 г.  Възложител: Ташева и Стоянов, с адрес: гр. Добрич /Дата на публикуване: 25.08.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 33 ОС /2023 г.  Възложител: „ФОТОНИА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Свети Атанасий” 124, гр. Бяла, област Варна /Дата на публикуване: 25.08.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 32 ОС /2023 г.  Възложител: : „ОКСИ КЕПИТЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Господиново, община Бяла /Дата на публикуване: 25.08.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 31 ОС /2023 г.  Възложител: Община Аксаково, със седалище и адрес на управление: ул. „Г. Петлешев” №58Б, гр. Аксаково. община Аксаково, област Варна /Дата на публикуване: 15.08.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 30 ОС /2023 г.  Възложител: „КАЛИСЪН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна /Дата на публикуване: 31.07.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2023 г.  Възложител: Цанев, с адрес: гр. София /Дата на публикуване: 24.07.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2023 г.  Възложител: Радев, с адрес: гр Варна,  община Варна /Дата на публикуване: 20.07.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2023 г.  Възложител: „ДЕВОН 2006″ ООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Лудогорие” №1, с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна /Дата на публикуване: 10.07.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 26 ОС /2023 г.  Възложител: „Напоителни системи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: бул. „Христо Ботев” 10, гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 29.06.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 25 ОС /2023 г.  Възложител: СИДП ТП ДГС Варна, със седалище и адрес на управление: ул. „Радко Димитриев” 10, гр. Варна, община Варна, област Варна, представлявано от Димитрова – директор /Дата на публикуване: 27.06.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2023 г.  Възложител: Община Аксаково, със седалище и адрес на управление: ул. „Георги Петлешев” 58Б, гр. Аксаково /Дата на публикуване: 19.06.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2023 г.  Възложител:  „ВИНИТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Рудник,  община Долни чифлик, област Варна /Дата на публикуване: 13.06.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2023 г.  Възложител:  Маринова, с адрес:  с. Кранево, община Балчик   /Дата на публикуване: 01.06.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2023 г.  Възложител: Хасан, с адрес: с. Партизани, община Дългопол, област Варна /Дата на публикуване: 11.05.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2023 г.  Възложител: Панайотов, с адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2023 г.  Възложител: В. Чернев, с адрес: гр. Провадия. община Провадия, област Варна /Дата на публикуване: 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2023 г.  Възложител: Община Каварна, със седалище и адрес на управление: ул. „Добротица“ 26, гр. Каварна, община Каварна, област Добрич /Дата на публикуване: 21.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2023 г.  Възложител: Николов, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 20.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2023 г.  Възложител:  Стоянова, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 20.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2023 г.  Възложител: Николова с адрес: Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване:13.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2023 г.  Възложител: „СОЛАР КЪР” АД, със седалище и адрес на управление: ул. „Тодор Бояджиев” 3, офис 1. гр. Варна /Дата на публикуване:12.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2023 г.  Възложител: Община Тервел, с адрес: ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 8, гр. Тервел /Дата на публикуване:05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2023 г.  Възложители: Д. Петрова-Льолева и Н. Льолев, с адрес: гр. София /Дата на публикуване:20.03.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2023 г.  Възложител:  Ангелова, с адрес: Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване:13.03.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2023 г.  Възложител: Община Шабла, със седалище и адрес на управление: ул. „Равно поле” 35, гр. Шабла /Дата на публикуване:08.03.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2023 г.  Възложители: А. Алиев и А. Четин, с адрес: гр. Бяла /Дата на публикуване:17.02.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2023 г.  Възложител: Пелтешки, с адрес: гр. София /Дата на публикуване: 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2023 г.  Възложител: Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, със седалище и адрес на управление: ул. “Независимост” № 5. гр. Добрич /Дата на публикуване: 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2023 г.  Възложител: Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, седалище и адрес на управление: ул. “Независимост” № 5. гр. Добрич /Дата на публикуване: 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2023 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС Шерба, с адрес:  ул. Дунав 8 , с. Старо Оряхово /Дата на публикуване: 31.01.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2023 г.  Възложител: “Ди Ай Джи” ООД, гр. Варна. общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 23.01.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2023 г.  Възложител: „Вила Роса” ЕООД, със седалище и адрес на управление: р-н Младост, ж.к. Възраждане, бл. 13, вх. 1, ап. 19, гр. Варна /Дата на публикуване: 13.01.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2023 г.  Възложител: “Химел Инженеринг” ЕООД, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 04.01.2023г./

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2023 г.  Възложител: Панайотов, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 04.01.2023г./

2022 година

РЕШЕНИЕ № ВН 34 ОС /2022 г.  Възложител: ТП „ДГС” Варна, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 16.12.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 33 ОС /2022 г.  Възложител: Хран ботъл ЕООД, адрес: гр Добрич /Дата на публикуване: 15.12.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 32 ОС /2022 г.  Възложители:  Йорданов, Йорданов и Йорданов, с адрес: гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна. /Дата на публикуване: 02.12.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 31 ОС /2022 г.  Възложители: Батачева, гр. Брацигово, Петров гр. София, Петров гр.София /Дата на публикуване: 30.11.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 30 ОС /2022 г.  Възложител: Петков, с адрес:гр. Варна /Дата на публикуване: 25.11.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2022 г.  Възложители: Милевски, Радева, Христов и Христова, с  адрес:  град Провадия /Дата на публикуване: 24.11.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2022 г.  Възложител: Филчев, с адрес: гр. Варна, област Варна /Дата на публикуване: 23.11.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2022 г.  Възложители: Иванов и Томова, с адрес: гр. Бяла /Дата на публикуване: 24.10.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 26 ОС /2022 г. Възложител: “МИЛПАТ” ЕООД, гр. София /Дата на публикуване: 21.10.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 25 ОС /2022 г. Възложител Казаков, с адрес: с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич /Дата на публикуване: 18.10.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2022 г. Възложител: СИДП ТП ДЛС Шерба, с адрес:  ул. Дунав 8 , с. Старо Оряхово /Дата на публикуване: 14.10.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2022 г. Възложител: Пониевиера, с адрес: Република Полша. гр. Ксиаженице /Дата на публикуване: 06.10.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2022 г. Възложител: Колев, с адрес: град Варна /Дата на публикуване: 05.10.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2022 г. Възложител: „АЯКС БИЛД 5″ /Дата на публикуване: 05.09.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2022 г. Възложител: К. Велков и М. Томова, гр. Бургас, общ. Бургас /Дата на публикуване: 31.08.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2022 г. Възложител: “ЛИЛИЯ ГУРУ” ЕООД, гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас /Дата на публикуване:  11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2022 г. Възложител: “АГРОСМАРТ” ЕООД, с адрес: ул. “Десета” 10, с. Кичево, община Аксаково, област Варна /Дата на публикуване:  11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2022 г. Възложител: Община Провадия, с адрес: ул . “Дунав” № 39 /Дата на публикуване:  23.06.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2022 г. Възложител: СИДП ТП ДГС гр. Варна, с адрес: ул. “Р. Димитриев” 10, гр. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2022 г. Възложител: ОД “Земеделие”, гр. Варна /Дата на публикуване: 25.05.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2022 г. Възложител:  Янев, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 17.05.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2022 г. Възложител:  Радулов, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 17.05.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2022 г. Възложител: Александрова, с адрес: с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 10.05.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2022 г. Възложител: Областна дирекция “Земеделие” – Варна, с адрес: ул. “Д-р Пискюлиев” 1, гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 26.04.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2022 г. Възложител: Димитров, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване: 21.04.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2022 г. Възложител:  Иванов, гр. Девня, община Девня, област Варна /Дата на публикуване: 18.04.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2022 г. Възложител: „НОВОЕНЕРДЖИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 221,вх. 2, ет. 6, ап. 46. гр. Варна. общ. Варна, обл. Варна

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2022 г. Възложител: Аврамов, с адрес: гр. Варна /Дата на публикуване: 16.02.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2022 г. Възложител: Велчев, с адрес: гр. Каварна, община Каварна, област Добрич /Дата на публикуване: 08.02.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2022 г. Възложител: Иванов, с адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 01.02.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2022 г. Възложител: Стефанов, с адрес: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище /Дата на публикуване: 18.01.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2022 г. Възложители: Желязкова и Даскалова, с адрес: гр. Добрич /Дата на публикуване: 18.01.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2022 г. Възложител: “КОСМОС БЯЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Димитър Панчев” 29, гр. Бяла, община Бяла, обл. Варна /Дата на публикуване: 12.01.2022г./

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2022 г. Възложител:  Мутафчиев и Мутафчиева, с адрес: с. Бистрица, община Столична, област София /Дата на публикуване: 07.01.2022г./

2021 година

РЕШЕНИЕ № ВН 45 ОС /2021 г. Възложител: Карагюлиев, с адрес:    гр. Каварна, община Добрич, област Добрич /Дата на публикуване: 30.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 44 ОС /2021 г. Възложител: „ЗИПТРИП” ЕООД с адрес на управление: ул. „м-ст Панорама” ПИ 506.126, с. Осеново, общ. Аксаково /Дата на публикуване: 16.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 43 ОС /2021 г. Възложител: Община Варна, със седалище и адрес на управление: бул. “Осми Приморски полк” № 43, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване: 16.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 42 ОС /2021 г. Възложител: Областна дирекция “Земеделие” – Варна, с адрес: ул. “Д-р Пискюлиев” 1, гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване:  07.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 41 ОС /2021 г. Възложител: Областна дирекция “Земеделие” – Варна, с адрес: ул. “Д-р Пискюлиев” 1, гр. Варна   /Дата на публикуване:  06.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 40 ОС /2021 г. Възложител: Областна дирекция “Земеделие” – Варна, с адрес: ул. “Д-р Пискюлиев” 1, гр. Варна   /Дата на публикуване:  03.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 39 ОС /2021 г. Възложител: Областна дирекция “Земеделие” – Варна, с адрес: ул. “Д-р Пискюлиев” 1, гр. Варна   /Дата на публикуване:  03.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2021 г. Възложител: БИН-ЛОНГ-ТУ, с адрес: Германия, гр. Берлин, Ригаер  /Дата на публикуване:  03.12.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2021 г. Възложител: Стаматов, с адерс: гр. Варна, общ. Варна /Дата на публикуване:  11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2021 г. Възложител: СИДП ТП ДЛС Шерба, с адрес: ул. „Дунав” 8, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик /Дата на публикуване:  01.11.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2021 г. Възложители: Славова и Славов, с адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив /Дата на публикуване:  01.11.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 34 ОС /2021 г. Възложител: ТП ДГС ПРОВАДИЯ, с адрес: кв. Север, гр. Провадия, общ. Провадия /Дата на публикуване:  07.10.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 33 ОС /2021 г. Възложител: „Държавна Консолидационна компания” ЕАД, с адрес на управление: ул. „Тинтява” №86, гр. София /Дата на публикуване:  29.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 32 ОС /2021 г. Възложител: Петков, с адрес: гр. Варна. общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване:  27.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 31 ОС /2021 г. Възложител: ТП ДГС гр. Варна, с адрес: ул. “Р. Димитриев” 10, гр. Варна /Дата на публикуване:  16.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 30 ОС /2021 г. Възложител: „КЕЙ ЕНД БИ ФУДС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ж.к. „Братя Миладипови”, бл. 30. вх. В. ет. N. ан. 48. гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас /Дата на публикуване:  15.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2021 г. Възложител: Георгиев, с адрес:           гр. Варна, община Варна, област Варна  /Дата на публикуване:  14.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2021 г. Възложител: ОД „Земеделие” – Варна, с адрес: ул. „Д-р Пюскюлиев” № 1. гр. Варна, общ. Варна, обл Варна /Дата на публикуване:  14.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2021 г. Възложител: “Недко Недков-Овчарово” ООД, с. Овчарово, ощина Добричка /Дата на публикуване:  14.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 26 ОС /2021 г. Възложител: СИДП ТП ДЛС Балчик, гр. Балчик /Дата на публикуване:  14.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 25 ОС /2021 г. Възложители: Радев и Милушева-Радева, гр. Варна /Дата на публикуване:  10.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2021 г. Възложител: Колева /Дата на публикуване:  07.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2021 г. Възложител: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, със седалище и адрес на управление: бул. „Шипченски проход” 69, гр. София, община София /Дата на публикуване:  02.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2021 г. Възложител: “Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море, гр. Варна /Дата на публикуване:  01.09.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2021 г. Възложител: “ЕС ЕНД ТИ ЕНТЪРПРАЙСИС” ООД /Дата на публикуване:  25.08.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2021 г. Възложител: СИДП ТП ДЛС “Шерба” с адрес на управление: с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик /Дата на публикуване:  23.08.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2021 г. Възложители: Иванова и Иванов, с адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване:  19.08.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2021 г. Възложител: ОД “Земеделие” – Варна, с адрес: ул. “Д-р Пюскюлиев” № 1, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване:  17.08.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2021 г. Възложител: Златев, адрес: с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна /Дата на публикуване:  13.08.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2021 г. Възложител: Община Аксаково, със седалище и адрес на управление: ул. “Георги Петлешев” № 58 Б /Дата на публикуване:  28.07.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2021 г. Възложител: Любенов, адрес: гр. Варна. общ. Варна. обл. Варна /Дата на публикуване:  15.07.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2021 г. Възложител: ТП „ДГС Генерал Тошево”, със седалище и адрес на управление: ул. “Трети март” № 42, гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево. област Добрич /Дата на публикуване:  09.07.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2021 г. Възложител: СИДП ТП ДЛС “Шерба”, с адрес: ул. „Дунав” 8, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик /Дата на публикуване:  05.07.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2021 г. Възложител: “Нова Асет” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. “Кубрат” №11А /Дата на публикуване:  29.06.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2021 г. Възложител: ТП „ДГС Генерал Тошево”. със седалище и адрес на управление: ул. “Трети март” № 42, гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево. област Добрич /Дата на публикуване:  23.06.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2021 г. Възложител: ОД “Земеделие”, гр. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2021 г.  Възложител: ТП “ДГС Генерал Тошево”. със седалище и адрес на управление: ул. „Трети март” 42, гр. Генерал Тошево. община Генерал Тошево. област Добрич /Дата на публикуване:  10.06.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2021 г.  Възложител: Калчев, гр. Дългопол /Дата на публикуване:  31.05.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2021 г.  Възложител: Жеков, гр. Варна /Дата на публикуване:  09.04.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2021 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС “Шерба”, с адрес: ул. „Дунав” 8, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик /Дата на публикуване:  01.04.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2021 г.  Възложител: ГОРСКА КООПЕРАЦИЯ “БАТОВА 2000”, със седалище и адрес на управление: гр. Игнатиево /Дата на публикуване:  22.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2021 г.  Възложител: ТП “ДЛС” Тервел, с адрес: “Св. Св. Кирил и Методий” №10, гр. Тервел, общ. Добрич, обл. Добрич /Дата на публикуване:  22.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2021 г.  Възложител:  ТП ДГС гр. Варна, с адрес: ул. “Р. Димитриев” 10, гр. Варна /Дата на публикуване:  16.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2021 г.  Възложител:  ТП ДГС гр. Варна, с адрес: ул. “Р. Димитриев” 10, гр. Варна /Дата на публикуване:  12.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2021 г.  Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход” 69, представлявано от Забуртов – генерален директор /Дата на публикуване:  29.01.2021г./

2020 година

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2020 г.  Възложител: „МТГ-ДЕЛФИН“ АД, със седалище и адрес на управление: ул. „Дръзки“ 8, гр. Варна, община Варна /Дата на публикуване:  23.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: ул. „Дунав” 8, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна /Дата на публикуване:  21.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2020 г.  Възложител: „АИЛИС,, ЕООД със седалище и адрес на управление: ул. “Георги Димитров“ № 69, вх. А, ап. 6, гр. Провадия /Дата на публикуване:  16.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2020 г.  Възложител: М. Мехмед /Дата на публикуване:  08.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 34 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: кв. „Север”, гр. Провадия /Дата на публикуване:  24.11.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 33 ОС /2020 г.  Възложител: Радева и Димитров, с адрес: град Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра /Дата на публикуване:  12.11.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 32 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС “Шерба”, с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, ул. “Дунав” №8 /Дата на публикуване:  13.10.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 31 ОС /2020 г.  Възложител: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, със седалище и адрес на управление: бул. “Шипченски проход” 69, гр. София, община София /Дата на публикуване:  07.10.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 30 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС “Шерба”, с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, ул. “Дунав” №8 /Дата на публикуване:  19.08.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2020 г.  Възложител: Токиева, с адрес: гр. София /Дата на публикуване:  07.08.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2020 г.  Възложител: Викторова, с адрес: гр. София /Дата на публикуване:  07.08.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2020 г.  Възложител: Иванова, с адрес: с. Долище, общ. Аксаково /Дата на публикуване:  20.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2020 г.  Възложител: “ЗЪРПОИРОИЗВОДСТВО СУВОРОВО” ООД , адрес: гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” 1 /Дата на публикуване:  16.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2020 г.  Възложител: “АГРО ПОА ИНВЕСТ” АД, с адрес: гр. Сливен, ул. “Стефан Караджа”  №5 /Дата на публикуване:  16.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2020 г.  Възложител:  ЕТ „АРЕТ-ПЕТЪР ПЕТРОВ”, адрес: гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 27. an. 1. ет. 3  /Дата на публикуване:  15.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2020 г.  Възложител: Петров, с адрес: гр. Варна  /Дата на публикуване:  15.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДГС Варна, с адрес: ул. “Радко Димитриев” 10, гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване:  14.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2020 г.  Възложител: СДП ТП „ДГС- Суворово”, с адрес: бул. „Възраждане” № 38, гр. Суворово, община Суворово, обл. Варна/Дата на публикуване:  13.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2020 г.  Възложител: “Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море, гр. Варна /Дата на публикуване:  22.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2020 г.  Възложител: ТП „Държавно ловно стопанство Тервел”, с адрес на управление: ул. „Св Св Кирил и Методий'” № 10, гр. Тервел, община Тервел, обл. Добрич /Дата на публикуване:  17.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2020 г.  Възложител: Е. Русева, гр. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2020 г.  Възложител: Д. Димитров, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2020 г.  Възложител: Х. Алдайхани, гр. Варна, общ. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2020 г.  Възложител: „Загора Форест” ООД  /Дата на публикуване:  01.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2020 г.  Възложител:  Петкова, с адрес:         гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване:  15.05.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2020 г.  Възложител: Община Аксаково. със седалище и адрес на управление: ул. “Г. Петлешев” № 58 „Б”‘, гр. Аксаково. община Аксаково, област Варна, представлявано от инж. Стоилов – кмет /Дата на публикуване:  14.05.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2020 г.  Възложители: Николов и Петрова, с адрес: гр. Бяла, обл. Варна /Дата на публикуване:  22.04.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2020 г.  Възложител: Симеонов, с адрес:с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна /Дата на публикуване:  14.04.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2020 г.  Възложител: ЗП                      Атанасова, с адрес: гр. Варна. общ. Варна. обл. Варна. /Дата на публикуване:  09.04.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2020 г. Възложител: ОД “Земеделие”, гр. Добрич /Дата на публикуване: 17.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2020 г. Възложител: “ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ООД /Дата на публикуване: 16.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2020 г.Възложител: “НЕРЕИС ЕНД  ФИШИНГ” ООД, с адрес на управление: бул. „ПЪРВИ МАЙ” 36, Ст. 8. ап. 31. гр. Варна, община Варна /Дата на публикуване: 10.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2020 г.     Възложител: „Аврора MP” ЕООД, с адрес на управление: район Красно село, ж.к. Красно село, бл. 211, вх. Г, ет. 1, ап. 55, гр. София /Дата на публикуване: 25.02.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 1 /П/ ОС /2020 г.   Възложители: Петрова и Лазарова, гр. Варна. общ. Варна. обл. Варна /Дата на публикуване: 10.02.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2020 г.     Възложители: Неделчев, с адрес:  гр. Варна и  Неделчев / Дата на публикуване: 10.02.2020 г. /

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2020 г.     Възложител: ТП ДГС Генерал Тошево. със седалище и адрес на управление: ул. „Трети март” 42. гр. Генерал Тошево. община Генерал Тошево. област Добрич  / Дата на публикуване: 14.01.2020 г. /

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2020 г.    Възложител: “Загора Форест” ООД. със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. ”Свети Княз Борис” 100  / Дата на публикуване: 14.01.2020 г. /

 


2019 година

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 09.12.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 27.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 11 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 21.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 14.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 10 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 06.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 9 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 31.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 14.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 8 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 08.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 04.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 02.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 01.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 7 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 6 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 26.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 05.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 5 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 29.08.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 27.08.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 09.08.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.07.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 06.06.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 04.06.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 28.05.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 4 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 09.05.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 28.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 28.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 3 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 2 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 22.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 19.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 1 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 21.02.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.01.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.01.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 18.01.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 16.01.2019 г

2018 година

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 27.12.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 29.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВA 13 /П/ ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 26.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 23.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 25 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 08.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 02.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 23.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 08.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 08.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 04.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 03.09.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 23.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 17.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 10.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 06.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 31.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 30.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 12.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 02.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 26.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 25.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 25.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 22.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 15.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 13.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 05.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 15.05.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 26.04.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 25.04.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 15.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 09.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 07.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 22.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 22.02.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 21.02.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.02.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 05.01.2018 г

2017 година

РЕШЕНИЕ № ВН 41 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 22.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 21.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 40 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 39 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 01.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 22.11.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 09.11.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 34 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 18.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 33 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 21.08.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 32 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 14.08.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 31 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.07.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 30 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.07.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 14.06.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 07.06.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 25 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 25.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 17.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 16.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 10.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 10.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 10.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 09.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 09.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 04.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 04.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.04.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.04.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 13.04.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 29.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 29.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 28.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.02.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.02.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.02.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 17.01.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 17.01.2017 г

2016 година

РЕШЕНИЕ № ВН 47 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 22.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 46 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 21.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 45 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 44 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 43 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 30.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 42 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 25.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 41 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 24.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 40 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 14.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 39 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 11.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 08.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 04.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 02.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 02.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 34- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 28.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 33- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 18.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 32- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 17.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 31- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 13.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 30- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 13.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 29- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 12.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 28- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 03.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 27- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 20.09.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 09.09.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 25- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 30.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 29.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 23.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 23.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 19.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 05.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 02.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 27.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 19.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  19.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  15.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  15.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  13.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 07.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 05.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 29.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 15.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 08.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 06.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 19.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  18.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 18.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 30.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 17.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 15.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 15.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 14.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 09.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване:  01.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 01.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 01.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 23.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 12.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 09.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 02.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 02.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 01.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 28.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 28.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 28.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 26.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 19.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 21.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 15.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 2П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 15.01.2016 г

Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на основание чл.18 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.) за 2008 – от 09.2008; до 18.04.2016 тук