Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на план, програма или инвестиционно предложение върху защитени зони

Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на план, програма или инвестиционно предложение върху защитени зони, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл.18, ал.1 от Наредбата

2021 година

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2021 г.  Възложител: Жеков, гр. Варна /Дата на публикуване:  09.04.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2021 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС „Шерба“, с адрес: ул. „Дунав” 8, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик /Дата на публикуване:  01.04.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2021 г.  Възложител: ГОРСКА КООПЕРАЦИЯ „БАТОВА 2000“, със седалище и адрес на управление: гр. Игнатиево /Дата на публикуване:  22.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2021 г.  Възложител: ТП „ДЛС“ Тервел, с адрес: „Св. Св. Кирил и Методий“ №10, гр. Тервел, общ. Добрич, обл. Добрич /Дата на публикуване:  22.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2021 г.  Възложител:  ТП ДГС гр. Варна, с адрес: ул. „Р. Димитриев“ 10, гр. Варна /Дата на публикуване:  16.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2021 г.  Възложител:  ТП ДГС гр. Варна, с адрес: ул. „Р. Димитриев“ 10, гр. Варна /Дата на публикуване:  12.03.2021г./

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2021 г.  Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход” 69, представлявано от Забуртов – генерален директор /Дата на публикуване:  29.01.2021г./

2020 година

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2020 г.  Възложител: „МТГ-ДЕЛФИН“ АД, със седалище и адрес на управление: ул. „Дръзки“ 8, гр. Варна, община Варна /Дата на публикуване:  23.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: ул. „Дунав” 8, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна /Дата на публикуване:  21.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2020 г.  Възложител: „АИЛИС,, ЕООД със седалище и адрес на управление: ул. “Георги Димитров“ № 69, вх. А, ап. 6, гр. Провадия /Дата на публикуване:  16.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2020 г.  Възложител: М. Мехмед /Дата на публикуване:  08.12.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 34 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: кв. „Север“, гр. Провадия /Дата на публикуване:  24.11.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 33 ОС /2020 г.  Възложител: Радева и Димитров, с адрес: град Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра /Дата на публикуване:  12.11.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 32 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС „Шерба“, с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, ул. „Дунав“ №8 /Дата на публикуване:  13.10.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 31 ОС /2020 г.  Възложител: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД, със седалище и адрес на управление: бул. „Шипченски проход“ 69, гр. София, община София /Дата на публикуване:  07.10.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 30 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДЛС „Шерба“, с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, ул. „Дунав“ №8 /Дата на публикуване:  19.08.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2020 г.  Възложител: Токиева, с адрес: гр. София /Дата на публикуване:  07.08.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2020 г.  Възложител: Викторова, с адрес: гр. София /Дата на публикуване:  07.08.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2020 г.  Възложител: Иванова, с адрес: с. Долище, общ. Аксаково /Дата на публикуване:  20.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2020 г.  Възложител: „ЗЪРПОИРОИЗВОДСТВО СУВОРОВО“ ООД , адрес: гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ 1 /Дата на публикуване:  16.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2020 г.  Възложител: „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД, с адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“  №5 /Дата на публикуване:  16.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2020 г.  Възложител:  ЕТ „АРЕТ-ПЕТЪР ПЕТРОВ“, адрес: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 27. an. 1. ет. 3  /Дата на публикуване:  15.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2020 г.  Възложител: Петров, с адрес: гр. Варна  /Дата на публикуване:  15.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2020 г.  Възложител: СИДП ТП ДГС Варна, с адрес: ул. „Радко Димитриев“ 10, гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване:  14.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2020 г.  Възложител: СДП ТП „ДГС- Суворово“, с адрес: бул. „Възраждане“ № 38, гр. Суворово, община Суворово, обл. Варна/Дата на публикуване:  13.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2020 г.  Възложител: „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море, гр. Варна /Дата на публикуване:  22.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2020 г.  Възложител: ТП „Държавно ловно стопанство Тервел“, с адрес на управление: ул. „Св Св Кирил и Методий'“ № 10, гр. Тервел, община Тервел, обл. Добрич /Дата на публикуване:  17.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2020 г.  Възложител: Е. Русева, гр. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2020 г.  Възложител: Д. Димитров, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2020 г.  Възложител: Х. Алдайхани, гр. Варна, общ. Варна /Дата на публикуване:  15.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2020 г.  Възложител: „Загора Форест“ ООД  /Дата на публикуване:  01.06.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2020 г.  Възложител:  Петкова, с адрес:         гр. Варна, община Варна, област Варна /Дата на публикуване:  15.05.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2020 г.  Възложител: Община Аксаково. със седалище и адрес на управление: ул. „Г. Петлешев“ № 58 „Б“‘, гр. Аксаково. община Аксаково, област Варна, представлявано от инж. Стоилов – кмет /Дата на публикуване:  14.05.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2020 г.  Възложители: Николов и Петрова, с адрес: гр. Бяла, обл. Варна /Дата на публикуване:  22.04.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2020 г.  Възложител: Симеонов, с адрес:с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна /Дата на публикуване:  14.04.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2020 г.  Възложител: ЗП                      Атанасова, с адрес: гр. Варна. общ. Варна. обл. Варна. /Дата на публикуване:  09.04.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2020 г. Възложител: ОД „Земеделие“, гр. Добрич /Дата на публикуване: 17.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2020 г. Възложител: „ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД /Дата на публикуване: 16.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2020 г.Възложител: „НЕРЕИС ЕНД  ФИШИНГ“ ООД, с адрес на управление: бул. „ПЪРВИ МАЙ“ 36, Ст. 8. ап. 31. гр. Варна, община Варна /Дата на публикуване: 10.03.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2020 г.     Възложител: „Аврора MP“ ЕООД, с адрес на управление: район Красно село, ж.к. Красно село, бл. 211, вх. Г, ет. 1, ап. 55, гр. София /Дата на публикуване: 25.02.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВA 1 /П/ ОС /2020 г.   Възложители: Петрова и Лазарова, гр. Варна. общ. Варна. обл. Варна /Дата на публикуване: 10.02.2020 г /

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2020 г.     Възложители: Неделчев, с адрес:  гр. Варна и  Неделчев / Дата на публикуване: 10.02.2020 г. /

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2020 г.     Възложител: ТП ДГС Генерал Тошево. със седалище и адрес на управление: ул. „Трети март“ 42. гр. Генерал Тошево. община Генерал Тошево. област Добрич  / Дата на публикуване: 14.01.2020 г. /

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2020 г.    Възложител: „Загора Форест“ ООД. със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис“ 100  / Дата на публикуване: 14.01.2020 г. /

 


2019 година

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 09.12.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 27.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 11 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 21.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 14.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 10 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 06.11.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 9 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 31.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 14.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 8 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 08.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 04.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 02.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 01.10.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 7 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 6 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 26.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 05.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 5 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 29.08.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 27.08.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 09.08.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.07.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 06.06.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 04.06.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 28.05.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 4 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 09.05.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 28.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 28.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 3 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 2 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 22.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 19.03.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВA 1 /П/ ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 21.02.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.01.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.01.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 18.01.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 16.01.2019 г

2018 година

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 27.12.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 29.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВA 13 /П/ ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 26.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 23.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 25 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 08.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 02.11.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 23.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 08.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 08.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 04.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 03.09.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 23.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 17.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 10.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 06.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 31.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 30.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 12.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 02.07.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 26.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 25.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 25.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 22.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 15.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 13.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 05.06.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 15.05.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 26.04.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 25.04.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 15.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 09.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 07.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 22.03.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1-П ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 22.02.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 21.02.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 20.02.2018 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2018 г.

Дата на публикуване: 05.01.2018 г

2017 година

РЕШЕНИЕ № ВН 41 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 22.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 21.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 40 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 39 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 01.12.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 22.11.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 09.11.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.10.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 34 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 18.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 33 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 21.08.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 32 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 14.08.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 31 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.07.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 30 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.07.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 29 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 28 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 14.06.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 27 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 07.06.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 31.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 25 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 25.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 17.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 16.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 10.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 10.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 10.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 09.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 09.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 04.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 04.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.05.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 26.04.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.04.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 13.04.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 29.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 29.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 28.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1-П ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 20.03.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.02.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 24.02.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 02.02.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 17.01.2017 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 ОС /2017 г.

Дата на публикуване: 17.01.2017 г

2016 година

РЕШЕНИЕ № ВН 47 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 22.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 46 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 21.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 45 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 44 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.12.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 43 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 30.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 42 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 25.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 41 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 24.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 40 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 14.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 39 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 11.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 38 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 08.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 37 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 04.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 36 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 02.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 35 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 02.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.11.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 34- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 28.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 33- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 18.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 32- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 17.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 31- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 13.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 30- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 13.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 29- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 12.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 28- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 03.10.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 27- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 20.09.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 26- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 09.09.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 25- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 30.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 29.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 23.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 23.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 19.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 05.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 02.08.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18- ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 27.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 24-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 19.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  19.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  15.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  15.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  13.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 23-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 07.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 22-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 05.07.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13 ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 29.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 21-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 15.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 20-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 08.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 19-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 06.06.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 18-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 19.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11 –  ОС /2016 г.

Дата на публикуване:  18.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 17П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 18.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 16П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 01.04.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 15П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 30.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 17.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 13П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 15.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 12П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 15.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 11-П ОС /2016 г.

Дата на публикуване: 14.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 09.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 10 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване:  01.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 9-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 01.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 8-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 01.03.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 23.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 7 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 12.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 09.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 6 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 02.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 02.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 01.02.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 4П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 28.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 5П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 28.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 28.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 2 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 26.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1 –  ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 19.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 3П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 21.01.2016 г

РЕШЕНИЕ № ВН 1-П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 15.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 2П ОС /2016 г.

Дата на постановяване: 15.01.2016 г

Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на основание чл.18 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.) за 2008 – от 09.2008; до 18.04.2016 тук