РИОСВ-Варна извърши проверка в Канално-помпена станция (КПС) „Аспарухово“

Информация

На 26.03.2021 г., РИОСВ-Варна извърши проверка в Канално-помпена станция (КПС) „Аспарухово“ по молба на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД. При проверката е установено, че в станцията е възстановен нормалният режим на работа и отпадъчните води се транспортират от КПС „Аспарухово“ до КПС „Запад“ посредством тръбопровод.
Замърсяването на Варненско езеро с отпадъчни води от КПС „Аспарухово“ е преустановено.