2-ри февруари- Световен ден на влажните зони

2-ри февруари- Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Тази година във връзка с темата за Световния ден на влажните зони – „Влажните зони за хората и природата“, Секретариатът на Рамсарската конвенция, приканва физически лица, обществени организации и социални предприятия да представят предложения за проекти или инициативи, които имат за цел да допринесат за здрави влажни зони чрез насърчаване на опазването, възстановяването или подобряване на управлението. Подробности можете да прочетете тук: Grant2022.

Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми:

Влажните зони покриват приблизително 6 % от сухоземната повърхност на Земята. Те могат да бъдат соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека.

 • Сладководни влажни зони: реки, езера, извори, заливни равнини, торфища, мочурища, блата
 • Солени влажни зони: естуари, кални плитчини, солени блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, мидени рифове
 • Създадени от човека: рибарници, оризища, язовири, солници

Естествените влажни зони намаляват:

 • 35% от влажните зони в света са изчезнали от 1970 г.
 • Влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите.
 • Зависимите от влажните зони видове – растения и животни са изложени на риск от изчезване
 • Човешкото благополучие, поминъкът и здравето на планетата са застрашени.

Загубата на влажни зони се отразява на хората и планетата:

Водна сигурност

 • Влажните зони осигуряват почти цялата прясна вода.
 • Бъбреците на Земята, богатата на тиня почва на влажните зони и растенията филтрират вредни токсини, селскостопански пестициди и промишлени отпадъци – така осигуряват безопасна вода за пиене.
 • Докладът за водите на ООН (2018 г.) отчита влажните зони като базирани на природата решения, които могат да помогнат за подобряване на качеството на водата.
 • Вече 2,2 млрд души са без безопасна питейна вода, а 485 000 умират всяка година.
 • Несигурността за вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.

Благополучие и култура

 • Влажните зони осигуряват места за отдих, културни дейности и ползи за психичното здраве, свързани с взаимодействието с природата.

Три действия за отговор за спиране на загубата на влажни зони:

ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата

УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате

ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота

Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция – http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.

Презентация по темата на кампанията през 2022 г. можете да видите ТУК

 

РИОСВ-Варна

052/678 848