Административните услуги предлагани от РИОСВ-Варна могат да се заявяват и по електронен път

 Във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури в страната, уведомяваме потребителите на административни услуги предоставяни от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна (РИОСВ-Варна), че работното време на „Едно гише“ е без промяна- от 9:00 ч. до 17:30 ч. от понеделник до петък включително. През работното време за административно обслужване има три прекъсвания по 15 минути, както следва:

  • От 10:30 ч. до 10:45 ч.
  • От 13:15 ч. до 13:30 ч.
  • От 15:45 ч. до 16:00 ч.

Уведомяваме всички потребители  на административните услуги предоставяни от РИОСВ-Варна за възможността за  заявяването им по електронен път на имейл: riosv-vn@riosv-varna.org и получаването им чрез лицензиран пощенски оператор. Консултациите по прилагане на екологичното законодателство могат да бъдат осъществявани по телефон:

Кабинет на директора:

052/ 678 848

 

Aдминистративно обслужване:

052/ 678 845 и 052/ 678 846

 

Дирекция „Контрол на околната среда“

 

  1. Юлиана Златева- 052/ 678 860- Началник на отдел „ Управление на отпадъците и опазване на почвите“
  2. Събина Пенкова- 052/ 678 867- Началник на отдел „Атмосферен въздух, Води и Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“

 

Дирекция „Превантивна дейност“

 

  1. Димитринка Недялкова- 052/ 678 842- главен експерт „ОВОС и ЕО“
  2. Дерия Ташева- 052/ 678 852- главен експерт „ОВОС и ЕО“
  3. Дияна Дойчинова- 052/ 678 859- главен експерт „БРЗТЗ“
  4. Миглена Иванова- 052/ 678 850- главен експерт „БРЗТЗ“