Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна извършиха проверка на място на кораба, заседнал край Камен бряг

Информация

Днес, 24.09.2021 г., експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) извършиха проверка в района на заседналия край Камен бряг товарен кораб „Vera Su“.

По време на проверката бе извършен обход и оглед по протежението на брега в непосредствена близост до кораба.

На място е констатирано, че корабът е закрепен за брега и към момента на проверката няма изтичане в морето на гориво и насипни торове (което представлява товарът на кораба). В акваторията в близост до заседналия кораб няма друг плавателен съд.

От момента на засядането на кораба в плитчините край Яйлата РИОСВ-Варна извършва ежедневни огледи в района с цел предотвратяване възникването на аварийни ситуации.

РИОСВ – Варна и БДЧР ще продължат да следят състоянието на водите в Черно море. БДЧР ще осъществява регулярен контрол на място.

 

РИОСВ-Варна

052/678 848