БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“

Басейнова дирекция „Черноморски район“  и  РИОСВ – Варна  отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ с няколко инициативи.

Експерти от двете институции изнесоха презентации пред ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и  Второ СУ “Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна. Децата отговаряха  на въпроси за защитените растителни и животински видове и бяха наградени за своите знания.

През 2024 г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз, която включва над 27 000 защитени зони, чрез управлението на които се постига опазването на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“- 21 май 2024 г. е доказателство за добрия диалог с обществеността и желанието за съгласуваност и споделяне на политиките, свързвани с опазването на биологичното разнообразие.

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“
БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“