Директорът на РИОСВ – Варна проведе работна среща с китайски инвеститори

Директорът на РИОСВ – Варна проведе работна среща с китайски инвеститори

Днес в сградата на РИОСВ – Варна се проведе работна среща между ръководството на екоинспекцията и представители на китайска корпорация, потенциален инвеститор за варненския регион. Основната цел на срещата бе проучване на възможностите и условията, свързани с бъдещо изграждане на завод за биоферментация в България и на територията на област Варна. На срещата присъстваха и експерти от различни направления на специализираната администрация към екоинспекцията (превантивна дейност, води, атмосферен въздух, опасни химични вещества, защитени зони и територии и др.). Екипът от експерти запозна подробно инвеститорите със задължителните процедури съгласно българското екологично законодателство, които е необходимо да бъдат проведени в хода на реализиране на бъдещото инвестиционно предложение. Бяха разяснени и някои от основните изисквания регламентирани в европейското и национално екологично законодателство. Инвеститорът от своя страна заяви, че като водещо в света предприятие за биоферментация, разполагат с модерна производствена технология и се придържат към концепцията за екологична защита на околната среда.

Директорът на РИОСВ – Варна проведе работна среща с китайски инвеститори Директорът на РИОСВ – Варна проведе работна среща с китайски инвеститори Директорът на РИОСВ – Варна проведе работна среща с китайски инвеститори Директорът на РИОСВ – Варна проведе работна среща с китайски инвеститори