Директорът на РИОСВ – Варна участва в представянето на пилотен проект за депозитна система

Директорът на РИОСВ – Варна участва в представянето на пилотен проект за депозитна система

Директорът на РИОСВ – Варна участва в представянето на пилотен проект за депозитна система                  Директорът на РИОСВ – Варна участва в представянето на пилотен проект за депозитна система

„Съчетаването на принципите на пазарната икономика с тези на кръговата е похвален иновативен подход, защото изгражда отговорно отношение към опазването на околната среда в обществото. Тази инициатива е инвестиция в опазването на околната среда. Затова като представител на регионално ниво на държавната политика по опазване на околната среда приветствам популяризирането на тези практики“. Това каза директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Себайтин вчера по време на официалното представяне на пилотния проект за депозитна система на „Кауфланд България“ в града.

Автомати за обратно събиране на използвани PET бутилки и алуминиеви кенове в хипермаркети от веригата започна с разполагането на 5 машини в няколко обекта в страната, единият от които е във Варна.